– Det er veldig vanlig å være skolelei. Jeg tror alle har kjent på den følelsen på et tidspunkt, og det er helt ok å være lei av og til, sier Anne Holm-Nordhagen.

Hun er universitetslektor på USN og programkoordinator for universitetets master i karriereveiledning. Anne har jobbet som lærer og rådgiver i videregående skole i 10 år. Nå er hun fast ekspert i USN-podden «Hva skal jeg bli - og hvordan skal jeg bli det?»

Her gir hun gode råd til deg som lurer på hva du skal gjøre etter videregående.

Hennes anbefaling er å prøve å finne ut hva du egentlig er lei av, og hvor mye den følelsen preger livet ditt. Det er særlig viktig hvis følelsen av å være lei gjør at du står fast, når du tenker på hva du vil gjøre etter videregående.

– Er du lei av alt ved å være på skolen, eller gjelder det bare noen spesielle fag? Handler det om det å skulle skrive, eller kanskje det å ha lekser? spør Anne.

Når du har funnet ut hva du er lei av, bør du stille deg spørsmålet om du tror den følelsen også kommer til å være der hvis du starter å studere. Livet som student er nemlig ganske annerledes enn livet på videregående.

Et "friår" etter videregående

Anne beroliger også med at det ikke er noen krise om du velger å ta en pause etter videregående. Et såkalt "friår" kan brukes til mye spennende. 

– Det blir egentlig feil å kalle det "friår". Selv om det kan være fristende å tenke at du ikke skal gjøre noen ting i det hele tatt, blir det fort veldig kjedelig. Prøv heller å bruke dette året til å gjøre noe helt annet, som kan gi deg en annen type opplevelser og erfaring, sier Anne.

For hvis du kobler deg av noe (skole), kan du koble deg på noe annet. Det kan for eksempel være å reise, jobbe, ta kurs, være i Forsvaret eller noe helt annet. Det viktige er å oppleve nye ting, gjøre deg nye erfaringer og dermed også lære mer om deg selv.

 

Hvis du vil ta bachelorutdanning

Hvis du tenker på å ta en bachelorutdanning kan det være lurt å gjøre det før du får for mange andre forpliktelser. Dersom du bruker et år eller flere på å jobbe etter videregående, blir du fort vant til å ha mer penger. Kanskje kjøper du noe som gjør at du må betjene gjeld. Det kan også skje andre ting i livet ditt, som gjør at det ikke er like enkelt å ta helt fri for å studere.

– Det er aldri for sent å ta utdanning, og mye kan gjøres via nettet og via samlinger noen ganger i året, men en fulltids bachelorutdanning vil ofte kreve at du fokuserer fullt og helt på den. Dermed kan det være lurt å ta en slik utdaning før du får mange andre forpliktelser, sier Anne.

Illustrasjon: Øre med meninger om hvem som skal ta studievalget

Slik skiller du mellom gode og dårlige karriereråd

Det kan være mange som har meninger om hva du skal gjøre med livet ditt. Hvem bør du høre på, og hvordan vet du forskjellen på gode og dårlige råd?

Snakk med voksne om det

Hvis du kjenner deg skolelei, mener Anne det er lurt å snakke med foreldre eller andre foresatte om det. Du kan også ta det opp med rådgiveren på skolen din. Anne har selv vært rådgiver, og sier det er et veldig vanlig tema å snakke om.

– Men husk at det bare er deg som kjenner på akkurat den følelsen av å være skolelei. Ingen andre vet hvor sterk den følelsen er. Så til slutt er det du som må avgjøre hva som er riktig for deg, sier Anne.