Universitetslektor Marianne Hagelia har skrevet lærebok i digital studieteknikk.

Hun sier noe av det viktigste du kan gjøre, er å teste ut de digitale verktøyene som nå finnes, særlig til notatbruk, og finne noen du liker.

Selv er hun en storbruker av Evernote og OneNote.

– Du kan føle at du kaster bort tid, men det er faktisk smart tidsbruk å finne gode apper og verktøy, og bruke litt tid på å lære deg å bruke dem.

– Jeg er veldig opptatt av at studentene våre skal lære seg dette. De kaster bort så mye verdifull tid, fordi de ikke har gode notatverktøy, sier Marianne.

Slik lærer du best 

– Å sette digital foran studieteknikk er jo egentlig litt tullete. Er det mulig å studere i dag uten det digitale? Nei, selvsagt er det ikke det. Alt er jo digitalt. Årsaken til at jeg har valgt å fokusere på digitalt er at det digitale gjør noe med prosessene våre. Og det vil jeg synliggjøre. Vi må gjøre ting på en annen måte, og vi har fått nye verktøy og ressurser vi ikke hadde før. Det forandrer hele læringsprosessen, sier Marianne.

Hun sier vi lever i en brytningstid mellom det manuelle og digitale. Veldig mange har med seg arbeidsmetoder fra tiden hvor vi bare hadde papir.

I tillegg sier hun studieteknikk, altså hvordan vi lærer på best mulig måte, er et forsømt kapittel i norsk skole.

– Mange forbinder studieteknikk med å høre på en foreleser, lese, markere viktige ord og tekst, skive ned en forkortet utgave i kladdeboka og pugging.

– Å skrive av boka, eller notere fra en forelesning uten å gå igjennom og renskrive notatene i ettertid er i stor grad bortkastet arbeid.

– Mange studenter og lærere vet ikke hvordan de selv lærer best, blant annet fordi de har med seg arbeidsmetoder fra forrige århundre. De tror den måten de jobber på, er best, men de har ikke satt seg inn i de nye programvarene, og har heller aldri lært nye digitale metoder. Utfordringen er ekstra bekymringsfull når vi vet at Internett har blitt vår primære informasjonskilde, og med tanke på at halveringstiden på kunnskap krymper, sier Marianne.

Husk kildekritikk!

Hun mener evnen til å sortere informasjon og være i stand til å drive kildekritikk er viktig for demokratiet, ikke minst for studenter i høyere utdanning.

– Tenk bare på fake news debatten og løgnene til Donald Trump, eller hvordan norske politikere misbruker statistikk og tall fra forskningen. Du kan ikke ukritisk stole på det du leser, sier Hagelia.

Forskjellen ligger i å strukturere

Hun sier digital studieteknikk egentlig ikke er så ulikt det vi kan fra før.

Vi har alle surfet på nett, søkt etter noe spesielt, tatt vare på bokmerker (lenker) og lagret dokumenter på maskinen. Men de fleste av oss gjør dette ustrukturert. Mange har ikke orden i mappene på maskinen, eller har en elendig søketeknikk på egen maskin.

– Målet er å lære. Du kan få orden på studieteknikken ved å ta i bruk noen enkle verktøy, og du vil kunne frigjøre tid og jobbe mer effektivt og lære bedre.

– Digital studieteknikk handler om å mestre den gjeldende teknologi for å lære, og å hele tiden holde seg oppdatert, sier Marianne Hagelia.

Slik er det å studere økonomi og ledelse ved USN

– Det beste er samholdet og støtten vi gir hverandre.