Den gode meldingen fra eksperten vår på karriereveiledning, er at du kan senke skuldrene og slappe av. Vi velger ikke lenger en karriere for resten av livet. Det gir deg en frihet, som foreldrene dine kanskje ikke følte at de hadde.

Da de valgte utdanning og yrke, var det mer vanlig å tenke at du gjorde et valg som ville påvirke livet i mange år fremover.

Kanskje er det derfor en del foreldre blir stressa på vegne av barna sine. De er jo opptatt av at du skal velge riktig. 

– Foreldre fokuserer ofte på at nå gjør du ditt livs viktigste valg, men sånn er det ikke lenger. Nå foregår læring hele livet. Det er vanlig å ta flere utdanninger på flere tidspunkter i livet.

Det sier Anne Holm-Nordhagen. Hun har master i karriereveiledning og er programkoordinator for dette studiet hos oss. Hun har også jobbet mange år som rådgiver i videregående skole. 

Tenk på retning fremfor yrke

Anne sier at det er smartere å tenke på hva slags retning du ønsker å gå, enn et spesifikt yrke.

Du kan for eksempel stille deg selv spørsmål som:

  • Liker jeg å sitte lenge ved en dataskjerm?
  • Liker jeg å jobbe med mennesker?
  • Liker jeg å fikse ting, bruke verktøy og jobbe med hendene?
  • Liker jeg å ha god tid, eller er det gøy med korte frister?

– Vil du ha en trygg og forutsigbar jobb nær hjemmet eller utfordringer, spenning og innovasjon? Hva er viktig for deg når du skal bestemme deg for hva du vil bruke tiden din på, både på fritiden og i jobb? spør Anne.

– Tenk gjennom hva som er viktig for deg, når du en gang skal ut i jobb.

Karriereveileder Anne Holm-Nordhagen gir gode råd om utdanningsvalg og karrierevalg. Foto av henne

Karriereveileder Anne Holm-Nordhagen gir gode råd om utdanningsvalg og karrierevalg. 

Anne sier det er viktig å huske på at yrkeslivet som finnes nå, ikke vil være det samme om ti år. Innen du er ferdig med utdannelsen, kan fremtidsutsiktene og jobbene ha forandret seg.

Sikre jobber i dag, trenger ikke være det i morgen. Derfor er det viktig at du kjenner etter hva slags retning du kan tenke deg å gå, heller enn å skulle velge en jobb for resten av livet.

Snakk med voksne du kjenner

Anne mener også det er lurt å snakke med andre. Bruk gjerne rådgiveren på skolen din, men ikke prøv å få en fasit der. Tenk heller på det som en utforsking av muligheter.

– En rådgiver skal være en sparringspartner, ikke en fasit. Rådgiveren er en du kan samarbeide med, men det er ikke rådgiveren som vet best hva som er riktig for deg.

Hun oppfordrer deg også til å snakke med andre voksne. Det kan være foreldre, onkler og tanter. Kort sagt, andre du kjenner som har erfaring fra yrkeslivet. Lærerne i fagene på skolen har også masse fagkunnskap og bransjekunnskap.

– Husk også på at like viktig som å finne ut hva du har lyst til, er å finne ut hva du absolutt ikke har lyst til.

Bruk også utdanning.no

Anne anbefaler også å bruke nettstedet utdanning.no. Det er et offentlig nettsted, og innholdet er kvalitetssikret. Der kan du leke deg med forskjellige fremtidsmuligheter.

På utdanning.no kan du bli mer kjent med din egen situasjon:

  • Hva vil du?
  • Hva er dine ønsker og drømmer?
  • Hvilke realistiske og urealistiske mål har du?
  • Hva er interessene dine?
  • Hva er verdiene dine?
  • Hva er mulighetene dine?

 Gjennom denne utforskingen kan du få nok informasjon til å gjøre et kvalifisert valg. 

– Dermed kan du åpne opp for muligheter som du ikke har vurdert før, for det er lett å snevre inn.

Anne oppfordrer deg til å gå på utsiden av det du kjenner. Det finnes trolig mange yrker som du ikke kjenner til en gang. På utdanning.no kan du utforske hvilke yrker som  passer til ulike interesser.

Erfaring fra arbeidslivet er lurt

Hvis du er over 19 år, kan du også få hjelp på et karrieresenter som finnes i fylket ditt. 

Har du muligheten til å få jobberfaring, er det også lurt, enten sommerjobb, ekstrajobb, arbeidsuke eller praksisdager. Det er også mulig å spørre foreldre eller andre du kjenner om å få være med dem på jobben.

– Ved å få erfaring fra arbeidslivet, kan du gjøre deg opp noen tanker om hva som ser spennende ut og hva som ikke er spennende. Det kan du overføre til andre yrker.

Du har kanskje ikke tenkt utdanningsvalg på denne måten før

Hva skal du bli når du blir stor? Få tips til det store utdanningsvalget.