– Vi vil jo helst at de flinkeste studentene begynner her hos oss.

Klaus-Joachim Jens har jobbet i flere år ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, og er ærlig når han svarer på hvilke studenter USN ønsker seg.

Det skyldes først og fremst at han vet hvor hard kampen om studentene er, men også fordi han vet hvor viktige studentene er for USN.

– Vi kan ikke forske uten studenter. Vi forsker ved at studentene tar bachelor- og masteroppgavene sine hos oss.

– Uten engasjerte og oppegående studenter, hadde vi ikke kommet oss videre. Det blir et symbiotisk arbeid. Studentene kan også delta i internasjonale forskningsprosjekter hos oss, sier Klaus-Joachim.

Hvorfor skal du bli ingeniør? 

Som ferdig utdannet ingeniør har du kompetanse samfunnet har stor bruk for. Du kan være med å utvikle ny teknologi, finne nye, bærekraftige løsninger på ulike samfunnsutfordringer og lage nye produkter.

I vårt høyteknologiske samfunn, er ingeniøren viktigere enn noensinne. Som ingeniør har du en teknisk rettet utdanning som gir gode jobbmuligheter i mange bransjer. Næringslivet etterlyser også flere kandidater som har teknologikompetanse.

5 gode grunner for å studere ingeniør ved USN

Her er fem gode grunner til hvorfor det kan være lurt å studere ingeniørfag hos oss. 

1. En del av forskningen ved universitetet

Du får mulighet til å delta i reelle forskningsprosjekter. Forskning er viktig fordi det gir oss helt ny kunnskap. Forskning bidrar til at vi kan forstå verden vi lever i bedre, og kan være med å gjøre den enda bedre. Du blir altså en viktig brikke, og en helt nødvendig brikke, i det viktige forskningsarbeidet ved universitetet.

2. Fordel å ikke alltid være størst

– Hos oss møter du et hyggelig studentmiljø, moderne lokaler med høyteknologiske laboratorier og simulatorer. Vi er ikke det største universitetet i Norge, men det har også sine fordeler, sier Klaus-Joachim.

Fordelene han snakker om er naturligvis at mindre forhold betyr tettere bånd mellom alle.

– Studentene får et godt samhold i et miljø som er litt mer oversiktlig, spesielt innenfor studiegrupper og i undervisningssituasjoner.

Ingeniørstudenter ved USN

Godt studiemiljø og de beste foreleserne får du hos oss. 

3. Alle kjenner alle

Klassen din hos oss blir på en størrelse der alle kjenner alle. Overgangen fra videregående kan derfor bli litt mykere, litt mer vennlig og litt mer overkommelig enn når du kaster deg i haigapet på en forelesningssal med to hundre skarpe tenner – eller seter, om du vil.

– Alle kan ha et personlig forhold til læreren, og tradisjonen her er at lærerne ønsker et personlig forhold til studentene.

Det betyr med andre ord at døra til de som underviser står åpen. Står du fast med en oppgave eller noe du lurer på før eksamen, er veien kort både til både medstudenter og en foreleser som kan hjelpe deg.

4. Tett samarbeid med næringslivet

En ting som er spesielt for USN sammenliknet med mange andre utdanningsinstitusjoner i Norge, er nærheten til næringsliv og industri. Det betyr at du får innblikk i arbeidslivet under hele utdanningen på en av våre mange ingeniørretninger. 

Alle behøver et teoretisk fundament innen ingeniørfaget sitt, men teorien blir mer verdt når du også klarer å sette den ut i praksis på en god og korrekt måte.

Vi er nemlig ikke et universitet som bare har nesa i bøkene. Vi har blikket rettet fremover og utdanner ingeniører med kunnskap som arbeidslivet faktisk har bruk for.

– Det styrker undervisningen vår at vi har en tett kontakt med praksisfeltet, eller til virkeligheten om du vil.

– Du må jo lære teori for å bli ingeniør, det kommer du ikke unna. Men fordi mange av oss som underviser og jobber ved USN har en fortid fra nærings- og arbeidslivet, kan vi vise studentene hvorfor erfaring er så viktig, sier Klaus-Joachim. 

5. Nyttig verktøykasse til å løse utfordringer

Dagens ingeniørstudenter er viktige for å løse fremtidsproblemene våre, enten vi snakker om bærekraftig teknologi, elektronisk helse eller ulike samferdselsutfordringer – for å nevne noen.

– Dette er det aller viktigste vi kan fortelle de unge der ute: Det nytter å bry seg. Når du bryr deg, har du muligheten til å bidra.

– Det er det flotte med ingeniøryrket – du får utdelt en verktøykasse som kan brukes både på nåværende og fremtidige utfordringer, sier Klaus-Joachim.

Ingeniørstudent ved USN

Hva gjør en ingeniør?

Vurderer du å bli ingeniør, men er ikke helt sikker på hva en ingeniør jobber med?