Bli med å gjøre en forskjell! Norge og verden trenger deg med kunnskap og ferdigheter innen teknologi og ingeniørfag for å løse store samfunnsutfordringer.

 

Teknologi og innovasjon er for eksempel helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål. Det kan for mange høres ut som noe uoppnåelige greier som bare politikere snakker om, men slik er det ikke. 

 

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Og her kommer du inn med teknologikunnskapene dine:

 

Ny teknologi og innovasjon trengs for å finne de riktige løsningene! 

Flere veier til teknologijobber  

Med en utdanning innen teknologi og ingeniørfag finner du arbeidsplasser i hele verden. Her er våre veier til spennende teknologijobber:

Slik jobber du som ingeniør

 • Ingeniøren løser tekniske utfordringer med beregninger og dataverktøy, og er med å skape og designe hvordan verden blir fremover.
 • En ingeniør jobber sjelden alene. 
 • Ingeniører jobber i team og samarbeider ofte med andre fagfelt.
 • En ingeniør må forholde seg til både mennesker og maskiner.
 • En ingeniør kan som oftest gå i vanlige klær på jobben.

Mannlig student til dataingeniør sitter og jobber med elektronikk.

 • Det er plass til både kreative og systematiske ingeniører, både utadvendte og «tenkere».
 • Ingeniørarbeidsplasser finnes i hele spennet fra praktisk arbeid til teori.
 • En ingeniør kan godt være kvinne!

Derfor er ingeniørfag et godt valg 

 • Ingeniøryrket har gode lønnsbetingelser. 
 • Det er gode muligheter for karriere og faglig utvikling.
 • Ingeniørene skaper løsninger for fremtiden og bidrar til å nå FNs bærekraftmål.
 • Det er mange muligheter for å jobbe for en bedre verden – klima, miljø og fornybar energi.
 • Yrket passer for deg som er nysgjerrig og ønsker å forstå mer.
 • Jobbmuligheter i hele verden, både på land og offshore. 

Slik kan du jobbe med natur og miljø

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. Med en utdanning innen natur og miljø kan du bidra til at natur og miljø forvaltes på best mulig måte. God fagkunnskap er nemlig avgjørende for å lykkes med en bærekraftig utvikling. 

Slik kan du jobbe med IT

Vil du jobbe med IT og programmering? Med studier i IT, informatikk og informasjonssystemer får du kompetanse i blant annet programmering, informasjonssystemer og IT-sikkerhet..

Du blir godt rustet for mange spennende jobber i både privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Eller kanskje du vil starte egen bedrift? Våre studier gir deg også solide ferdigheter innen program- og systemutvikling, webløsninger, brukerstøtte og IT-forvaltning.

Får jeg jobb som ingeniør?

Som ingeniør og teknolog er du svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Jo høyere utdanning, desto lavere risiko for arbeidsledighet.

Teknologiselskaper trenger deg med oppdatert kunnskap i et samfunn der digitaliseringen, automatiseringen og robotiseringen går i ekspressfart.

En kvinnelig ingeniørstudenter står med armene i kors og ser rett i kamera og smiler.

Og hvis en bransje får høy ledighet, kan du finne jobb i en annen bransje som ingeniør. Vi anbefaler at du søker et studium ut i fra interessene dine. 

Må jeg være ekstra god i matte? 

Du må ikke være et mattegeni for å bli ingeniør. Det viktigste er å være motivert for matematikk.

Mangler du matte og fysikk fra videregående, har vi flere tilbud til deg. Du kan ta ettårig forkurs eller tresemesterordning der du samtidig starter på førsteåret i ingeniørfag. Du kan også velge y-veien til ingeniør dersom du har fagbrev eller svennebrev fra videregående.

Hva slags ingeniør skal jeg bli?

Ingeniører er nøkkelen til det grønne skiftet, men hva slags ingeniør skal du bli? Vi gir deg oversikten over de ulike ingeniørstudiene.