Når Petter Tangvald Fevang (32) er ferdig utdannet kjemiingeniør, har han mange muligheter til å bestemme sin egen karrierevei.

 

Som kjemiingeniør er Petter attraktiv på jobbmarkedet for både industrien og offentlig sektor. Samtidig er kjemi et fag der han får bruke kreativiteten sin, og kan bidra med nye ideer og løsninger. 

 

– Kjemiingeniøren kan bidra til at samfunnet når klimamålene gjennom bruk av fornybar energi, utvikling av prosessteknologi og bærekraftig ressursbruk, forklarer Petter.

 

– Jeg vil bli kjemiingeniør fordi det gir gode muligheter til å jobbe med å løse de største utfordringene samfunnet står ovenfor.

Aldri for sent å bli ingeniør   

Petter droppet ut av videregående som ung, men er nå på god vei mot drømmejobben. Han har alltid vært glad i realfag, og gjennomførte videregående opplæring for voksne. Så bestemte han seg for å bli kjemiingeniør.

Veien til ingeniørdrømmen ble mulig gjennom tresemseterordningen (TRES) hos oss. Her tok Petter opp manglende matte og fysikk gjennom sommeren og høsten, samtidig som han startet på førsteåret til kjemiingeniør.

– Jeg har en helt annen motivasjon i dag for å studere når fagene handler om det jeg ønsker å drive med.

Petter foran PC og med penn og papir mens kikker i kamera

Petter regner, beregner og utvikler smarte løsninger på samfunnsutfordringer som kjemiingeniør. Arbeidsverkøy er PC, penn og papir.

USN har mange veier til å bli ingeniør 

Y-veien: For deg som har yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev
Realfagskurs: For deg  som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matte og fysikk
Tresemester (TRES): Intensivkurs som starter om sommeren for deg som mangler fordypning i matte og fysikk
Forkurs: For deg som har yrkesfaglig videregående eller mangler enkelte fag fra videregående 
A-veien: For deg som har generell studiekompetanse og fordypning i matte og fysikk

Ingeniørutdanning tett på lokalt næringsliv 

Petter brukte både hodet og hjertet i karrierevalget. Hodet fordi ingeniøren er etterspurt i arbeidslivet, og en ingeniørutdanning vil gi en sikker jobb som dessuten er godt betalt. Hjertet fordi han vil ha en jobb der han kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

– Jeg er opptatt av miljø og bærekraft, og som kjemiingeniør driver jeg med problemløsning. Arbeidsverktøyet mitt er PCen i kombinasjon med penn og papir.

Ingeniørdrømmen kommer også av at Petter er vokst opp i Grenland omringet av store industribedrifter som Herøya og Norcem. Og med omtrent gåavstand til et universitet, ble valget enkelt for Petter.

 

–  Jeg valgte USN campus Porsgrunn for å ha mulighet til å studere der jeg bor, som er fint når du har stiftet familie og ikke har lyst til å reise langt vekk. Jeg valgte også USN på grunn av tresemesterordningen og at ingeniørutdanningen gjennomføres i tett samarbeid med det lokale næringslivet. 

 

Mest fornøyde ingeniørstudenter i landet

VI har landets meste fornøyde ingeniørstudenter. Det viser resultatene fra Studiebarometeret.