– Et kjempebra opplegg, og veldig bra at vi lærer om prosjektledelse allerede nå, sier Rody Ibrahim, klassetillitsvalgt for første klasse IT og informasjonssystemer.

Både Rody og vara-tillitsvalgt Morten Bergmann har fagbrev i IT. De har mange års erfaring allerede fra arbeidslivet, og sier prosjektledelse og teamarbeid er noe du er nødt til å være forberedt på når du skal jobbe med IT.

– Du jobber sjelden helt alene. Som oftest jobber du med andre for å løse oppgavene, sier Rody.

Morten er glad for å bli koblet på det lokale arbeidslivet på denne måten.

– Jeg synes dette er en bedre måte å lære på. Selv om foreleserne her på studiet er veldig gode, så gir det noe ekstra lære av bedrifter som jobber med dette. Jeg tror også det kan øke mulighetene våre for en relevant jobb etter IT-studiet.

Morten er enig med Rody i at prosjektledelse er veldig viktig. I en jobbsituasjon må du regne med å jobbe på prosjekt, og alle må ta i et tak for at prosjektet skal lykkes.

DISSE MØTTE STUDENTENE: F.v: Kristian Gustafsson , Thor Joel Tømmerås, Thomas Foss og Stine Berg fra CATCH møtte studentene første dag av emnet i prosjektledelse. foto av demCATCH-TEAMET: F.v: Kristian Gustafsson, Thor Joel Tømmerås, Thomas Foss og Stine Berg fra CATCH på campus første dag av emnet i prosjektledelse.

Ønsket kontakt med USN-studentene

Det er første gang USNs fagmiljø på Ringerike overlater et helt emne til en lokal bedrift. Bakgrunnen er at CATCH formidlet et ønske om tettere kontakt med USN-studentene, gjennom et intervju i Ringerikes Blad. Byrået har allerede hatt Silje Westerås fra bachelor i markedsføringsledelse på internship, og det endte med fast ansettelse.

Nå har CATCH gitt IT-studentene i oppdrag å bygge et nettsted fra bunnen av. Byrået fungerer både som oppdragsgiver og veileder underveis, og studentene blir invitert til å jobbe i byråets egen kreative hub i Hønefoss når de har behov for det.

De unge og spennende hodene

Vi var til stede første forelesningsdag da digital leder Thomas Foss gikk gjennom byråets egen prosess rundt slike prosjekter, og presenterte de 13 ansatte som studentene vil møte de nærmeste månedene.

– Dette er veldig attraktivt for oss å være med på. Det er her på USN de unge og spennende hodene er, og vi trenger dem. Det er viktig for et kreativt byrå som CATCH å få nye impulser utenfra fra unge mennesker som kanskje tenker litt annerledes enn oss.

FORELESNING: Digital leder Thomas Foss fra CATCH underviser IT-studentene i metodikken som byrået bruker i møte med kunder. FORELESNING: Digital leder Thomas Foss fra CATCH underviser IT-studentene i metodikken som byrået bruker i møte med kunder.

Thomas Foss mener det er verdifullt for studentene å få et innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer. Da har de noe å måle alt de lærer senere opp mot.

– Dette med prosjektledelse er helt sentralt for oss. Stort sett alt vi gjør organiseres som et prosjekt. Det skal være en veldig liten oppgave for at det ikke etableres som et prosjekt, supplerer seniorutvikler Thor Joel Tømmerås (tidligere USN-student).

Gode råd til studentene

Selv har CATH utnevnt en egen prosjektleder for samarbeidet med USN. Teknisk prosjektkoordinator Kristian Gustafsson (tidligere USN-student) blir kontaktperson for studentene. Han har noen gode råd til helt i starten av prosessen, når de skal fokusere på: roller, verktøy, beskrivelse og fremdriftsplan.

– Det aller viktigste er at dere begrunner valgene dere har tatt, at dere legger en realistisk plan, fordeler rollene i gruppen og jobber godt sammen. Prosjektlederen på gruppen har en viktig rolle, men husk at prosjektleder ikke får gjort noe uten et godt team. Alle må dra lasset. Husk at dette er en øvelse i prosjektarbeid, så det er fint å prøve ut forskjellige verktøy. Ikke vær redd for å gjøre feil. Dere vil også lære mye av feilene dere gjør.

ARBEIDLIVET INN PÅ CAMPUS: Praktisk kunnskap fra arbeidslivet er gull verdt i studiene. Her er gjengen fra CATCH sammen med USNs programkoordinator for IT og informasjonssystemer Terje Rolfssøn. F.v: Rolfssøn, Thor Joel Tømmerås, Kristian Gustafsson, Thomas Foss og Stine Berg fra CATCH . gruppebilde rundt bord i kantina.ARBEIDLIVET INN PÅ CAMPUS: Praktisk kunnskap fra arbeidslivet er gull verdt i studiene. Her er gjengen fra CATCH sammen med USNs programkoordinator for IT og informasjonssystemer. F.v: Terje Rolfsøn (USN Handelshøyskolen), Thor Joel Tømmerås, Kristian Gustafsson, Thomas Foss og Stine Berg, alle fra CATCH .

USNs programkoordinator Terje Rolfsøn gleder seg til å følge studentenes arbeid. Hans melding til de rundt 70 IT-studentene:

– Her vil dere oppleve en prosess som er tett på slik det foregår i næringslivet. Dette blir veldig praktisk orientert, og veldig spennende, både for dere og oss.

– Flere jenter burde studere IT

Maria Cata føler endelig hun har valgt rett studium med IT og informasjonssystemer, og sier det absolutt passer for jenter.