Som student hos oss får du bryne deg på ekte utfordringer som bedriftene har bestilt fra universitetet.

Bare sjekk det prestisjetunge oppdraget som ingeniørstudentene Thomas Hansen og Sc har fått i fanget.

I samarbeid med ingen ringere enn Yara og Kongsberg Gruppen, samt USNs fagmiljø, skal de utvikle og teste det aller nyeste innen autonomiteknologi, det vil si teknologi for selvkjørende farkoster.

– Dette er verdifull erfaring å få på CVen vår! 

– Her får vi bidra inn i et prosjekt sammen med to store industriselskaper hvor vi må sette oss inn i absolutt alt, sier Thomas og Stian.

Attraktive ingeniører på jobbmarkedet

Thomas og Stian utdanner seg til elektroingeniører og går studieretningen elektro-automasjon og robotikk. Med denne utdanningen blir de allsidige ingeniører med kunnskaper innen både elkraft, automatisering og robotikk.

Ikke minst vil de bli svært attraktive på jobbmarkedet. 

Ingeniørstudentene Stian og Thomas i arbeid på Yara Birkeland-modellen.

Ingeniørstudentene Stian Halbjørhus (til venstre) og Thomas Hansen jobber med Yara Birkeland-modellen i bachelorprosjektet sitt. 

Helt konkret i bacheloroppgaven jobber Thomas og Stian på en modell av det helelektriske og selvkjørende containerskipet Yara Birkeland. En slik avansert teknologi vil føre til større behov for høyt utdannet maritimt personell i kontrollsentre på land.

Selve styresystemet er levert av Kongsberg Maritime, mens Stian og Thomas jobber med å sette opp et shore control center, et kontrollrom for fjernovervåking og fjernstyring av skipet. 

Lærer mye av ekte prosjekter

Skipet skal frakte produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik. Et poeng er at transporten skal flyttes fra vei til sjø som et viktig bidrag til nasjonale og internasjonale bærekraftsmål.

Det er 5 ulike veier for å bli ingeniør

5 ulike veier for å bli ingeniør

Ønsker du å bli ingeniør, men mangler realfag? Vi viser deg fire andre veier for å fullføre en ingeniørutdanning.

Autonome skip er på full fart inn i norske farvann, og vi er med på den teknologiske fremtidsreisen som en sentral forskningsaktør i tett samarbeid med næringsliv, industri og organisasjoner. 

Modellen Yara Birkeland på sjøen i et kontrollsenterDenne modellen av verdens første selvkjørende skip – Yara Birkeland – er studentprosjekt ved USN. Foto: Ole Martin Wold

Alle våre studier er tett knyttet opp mot arbeidslivet, slik at du ikke bare får en jobb som passer akkurat deg, men som også passer samfunnet. Sånn at du faktisk får brukt kunnskapen din.

USN sørger for at du blir den Norge trenger.

Stian og Thomas forteller at de lærer masse på veien av å jobbe så tett på industrien. Det vil komme godt med når de skal ut å søke jobb som ferdig utdannet ingeniører. 

– Prosjektet er svært praktisk orientert. Dette er ingen enkel jobb, og mye må læres underveis. Men vi satser på at det skal gå bra, sier Thomas og Stian.  

Sjekk skipet på sjøen

I indre havn i Horten, i byen der campus Vestfold holder til, drifter vi en åpen arena for utprøving av autonom maritim teknologi. Det er en teknologisk lekeplass hvor studenter, forskere og bedrifter kan teste ut egen teknologi til autonome – altså selvkjørende – fartøyer til sjøs. 

I denne videoen kan du se hvordan Yara Birkeland-modellen seiler i testarenaen i Horten.