Ole Henrik Gusland er laboratoriesjef ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved USN. Han sier både nordmenn og utlendinger lar seg imponere av laboratoriet ved USN. 
– Det er litt for lite kjent hva vi har av undervisningsfasiliteter, inkludert laboratoriet for forskning og utvikling. Vi har oppgradert laboratoriene våre med avansert utstyr i verdensklasse de siste fem årene, og det er noe verken studenter eller resten av omverdenen er spesielt godt kjent med, sier Gusland.

«Jøss, så fint dere har det her!»

En god attest i så måte er tilbakemeldingene USN og Gusland får fra Timini ved NTNU. Timini er nanoteknologistudentenes linjeforening, og hvert eneste år besøker master-avgangsklassen på rundt 35-40 studenter campus Vestfold i Vestfold.

– Det kommer unisont fra dem hvert år at «jøss, så fine fasiliteter dere har her i Vestfold», sier Gusland, som legger til at lærerne blir like overrasket.

Ole Henrik Gusland er laboratoriesjef ved USNOle Henrik Gusland er laboratoriesjef i laben for nanoteknologi og mikroteknologi

Minst like avansert om NTNU

Laboratoriet i Vestfold er minst like avansert som NTNUs lab i Trondheim, og en kampanje de siste årene har ifølge Gusland hatt som mål å gjøre dette kjent blant potensielle, lokale studenter. Alle de videregående skolene blir årlig invitert til blant annet laben, slik at de blir godt kjent med hva universitetet sitter med av utstyr.

Det finnes flere gode grunner til at studiet for mikro- og nanoteknologi, som finnes på både bachelor- og masternivå, er verdt å tenke på for nye studenter.

Velger USN fremfor store utdanningsland

– Vi har veldig godt rykte innen mikro- og nanoteknologi, og det er veldig mange utenlandske studenter som velger nanoteknologistudiet ved USN campus Vestfold framfor store utdanningsland som Tyskland, Frankrike og USA, sier Gusland.

Verden som lesesal – eller laboratorium

Rundt 400 studenter befinner seg til enhver tid på nanoteknologistudiet. Mellom 100 og 200 av dem tilhører de tre trinnene på bachelornivå, mens 150 tar en master, og rundt 50 er studerer på doktorgradsnivå.

Noen av disse går innom en master i SSI, eller Smart Systems Integration hvis du liker engelsk best, et internasjonalt studium som skal utvikle framtidens teknologiske løsninger – med et hovedfokus på utlandet som studiested.

Første semester tar du i praktfulle Edinburgh i Skottland, andre semester finner sted i Vestfold, tredje semester oppholder du deg i Budapest i Ungarn – før fjerde og siste semester tas ved et av de tre allerede nevnte stedene, eller hos en samarbeidende partner.

Norges Silicon Valley

En siste bonus for nanoteknologistudentene er «Electronic coast», eller Norges Silicon Valley om du vil.

– Her er vi også helt unike, forteller Ole Henrik Gusland.

Electronic Coast er navnet på en industriklynge som slynger seg rundt Vestfold, der et sted mellom 50 og 100 elektronikkbedrifter velter seg i innovasjon og nytenkning ,fordi de er samlet på ett og samme sted. USN samarbeider med rundt 30 av disse bedriftene.

 

 

Svært gode jobbmuligheter

– Det betyr i praksis at de som studerer hos oss vil få undervisning i bedriftsnære og relevante problemstillinger, og deretter ha gode muligheter for å få jobb i selskaper som befinner seg i nærheten av studiestedet. Dette er ganske forskjellig fra for eksempel NTNU og UiO, sier Gusland.

 

Y-veien gir mange muligheter!

Med et fagbrev har du mange muligheter videre! Thomas forteller hvordan Y-veien førte frem til en doktorgrad.