Han var egentlig klar for å jobbe etter bachelorgraden. Men så fikk Håkon Vestreng Solberg høre om muligheten for å studere videre – med lønn!  

Ja, du leser riktig. Master med lønn – eller industri- og næringsmastere som vi kaller det – er et unikt tilbud hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Du jobber femti prosent i en relevant bedrift, studerer femti prosent og oppnår en mastergrad etter tre år. 

– Industrimasteren gir meg mulighet til å tjene penger mens jeg studerer.

–  Jeg får praktisk erfaring ved siden av studiet, og et mer reelt blikk på hva utdanningen min kan brukes til i næringslivet, sier Håkon fornøyd.

Gjør karriere i Telenor med industrimaster

Håkon har valgt industrimaster i computer science, eller informatikk, med spesialiseing i cybersikkerhet. Halve tiden jobber han i Telenor Norge AS ved hovedkontoret på Fornebu i Bærum – og halve tiden studerer han.

Slik bringer Håkon virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med ny kunnskap tilbake til selskapet. 

– Jeg har alltid vært interessert i datamaskiner. Industrimasterprogrammet synes jeg er midt i blinken med muligheten for arbeidserfaring mens jeg studerer. Det er grunnen til at jeg valgte å ta en industrimaster, forteller Håkon. 

Nærings- og industrimasterne våre utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien vi utdanner for. Industrimaster i computer science gir Håkon bred kunnskap og spesialistferdigheter innen datateknologi. 

Du kan velge å ta masteren som en generell computer science-master, eller spesialisere deg i cybersikkerhet (cyber security) eller innebygde systemer (embedded systems).

– Muligheten jeg har fått fra Telenor med industrimaster, er en ekstrem fleksibel løsning.

– Jeg rullerer på avdelingene og får prøve meg på forskjellige oppgaver. Slik sikres at jeg havner en plass jeg er fornøyd, samt får breddekunnskap om hele divisjonen, sier Håkon.

 

Attraktiv på jobbmarkedet 

Sjefen til Håkon er storfornøyd med å ha en industrimasterstudent. Telenor ser på samarbeidet med USN som vinn-vinn-situasjon.

– Telenor bidrar med relevant og praktisk arbeidserfaring, og får motiverte og læringsvillige industrimasterstudenter med nyeste kunnskap fra universitetet. Samtidig får vi en relevant masteroppgave skrevet for oss av en student som etter tre år vil kjenne selskapet og utfordringene våre godt, sier Kristoffer Karud, leder for Security Office i Telenor Norge.

Håkon sittende sammen med sjefen Kristoffer Karud, ser i en laptop på bordet. Blurry bakgrunn i kontorlandskap.

Håkon får prøvd teori i praksis som industrimasterstudent hos Telenor. Telenors Kristoffer Karud (til høyre), ser på ordningen som en vinn-vinn-situasjon. (Foto: Martin Phillip Fjellanger)

Som industrimasterstudent i computer science hos Telenor, får Håkon innsikt i hvordan bruke det han lærer på universitetet i operativ sikkerhet.

– Et fagfelt som sikkerhet er i stadig endring. Derfor er det en stor fordel for Telenor å ha tilgang til nyeste kunnskap som en industrimasterstudent har med seg inn til oss. Vi blir kjent med en god kandidat for fast jobb også etter industrimasterprogrammet, sier Kristoffer Karud.

Kunnskap som næringslivet trenger 

Industrimasteren i computer science gir Håkon kunnskap om hvordan datateknologi kan brukes på tvers av bransjer for å skape bedre produkter.

Han får inngående kunnskap om informatikk og programvaresystemer, og kan designe og utvikle digitale løsninger som forbedrer samspillet mellom mennesker og teknologi.  

– Jeg hadde nok utsatt masteren til fordel for jobb om jeg ikke hadde valgt industrimaster.

Etter å ha fullført masterprogrammet, er døren åpen for noen av de mest utfordrende og interessante jobbene i bransjen både i Norge og utlandet. 

– Industrimasteren i computer science passer meg veldig bra. Undervisningen er lagt opp med blokker på seks uker med hvert emne. Slik kan jeg fokusere på hvert emne når det kommer, noe som er gunstig i kombinasjon med jobb. Siste året brukes til å skrive masteroppgave, som forhåpentlig blir et hovedprosjekt jeg jobber med, sier Håkon.

Sindre tar mastergraden på drømmearbeidsplassen

Sindre tar industrimaster i mikro- og nanosystemteknologi mens han jobber hos Kongsberg Space Electronics. Han mener flere burde få øynene opp for den gullkantede ordningen.