Dataingeniør, sivilingeniør, byggingeniør, elektroingeniør, kjemiingeniør, maskiningeniør. Hos oss kan du velge mellom mange ulike studier innenfor ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT. Fellesnevneren for ingeniører, er bruk av teknologi.

Hos oss møter du engasjerte forelesere, velutstyrte laboratorier og studier utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet. I løpet av studietiden får du erfaring med å jobbe i prosjekter gitt fra industrien og næringslivet. 

Som ferdig utdannet ingeniør har du en kompetanse samfunnet har stor bruk for 

I denne artikkelen får du lenkene du trenger til de rette studiesidene, slik at du enklere kan orientere deg i jungelen av ingeniøryrker. Du kan for eksempel begynne å kikke etter studier via denne siden: 

Dette er noen av ingeniørfagene hos oss

Her er oversikten over bachelor i ingeniørfag hos oss: 

Vi har også mange mastere, årsstudium og etter- og videreutdanning innen ingeniøryrket.

Du kan også ta ingeniørmastere med lønn. 

Hvordan blir jeg sivilingeniør?

Noen masterutdanninger i teknologi gir deg tittelen sivilingeniør, som er en beskyttet tittel. Vi har fem utdanninger som gir tittelen sivilingeniør:

Sivilingeniørstudent ved USNStudent ved Process Technology ved campus Porsgrunn, USN.

Du som har studert IT og informasjonsteknologi, og som ønsker å bli ekspert på hvordan best bruke ny teknologi, kan ta dette masterprogrammet: 

Hva slags ingeniør bør du bli? 

Med en ingeniørutdanning får du være med å skape morgendagens løsninger. Du får se konkrete resultater enten det er broer eller bygg, mikrochiper i helseutstyr, nye IT-løsninger eller løsningen på plast i havet.

Dessuten får du bidra til det grønne skiftet med en ingeniørutdanning

To elkraft ingeniør studenter ved USN

To studenter som studerer elkraftteknikk ved USN. Her på elkraftlaben i Porsgrunn.

Hos oss kan du velge mellom mange ulike ingeniørutdanninger. Men før du skal velge en utdanning som ingeniør, bør du tenke på hva du har lyst til å drive med. Hva er du best på og hva interesserer deg mest? 

Og dersom du føler at du har valgt feil i løpet av første studieår, ha du mulighet til å bytte ingeniørretning da det første året er ganske likt. 

Hvorfor bør du bli ingeniør?

Med en utdanning innen ingeniør- og teknologifag har du et hav av muligheter når du skal ut å søke jobb. 

Bare se deg rundt. Vi lever i en høyteknologisk tid, og utviklingen går bare fortere og fortere. Norge er dessuten avhengig av nye ingeniører for å nå klimamålene. Derfor er ingeniørene viktigere enn noen gang.

Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier det på denne måten til Aftenposten: – Våre handlinger de neste ti årene blir avgjørende for om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag. 

Næringslivet der ute etterlyser også flere medarbeidere som har tekonologikompetanse. Det viser nemlig NHOs årlig undersøkelse, der de spør medlemsbedriftene sine om hva slags kompetanse som trengs for de neste fem årene.

–  Ingeniører og fagarbeidere er de mest etterspurte utdanningene blant bedriftene

Hvis du ikke har fagene som trengs for å bli ingeniør?

Har du en yrkesfaglig utdanning, kan du søke deg inn via forkurs for ingeniørutdanning. Har du relevant fagbrev, kan du bli ingeniør via Y-veien hos oss.

Har du generell studiekompetanse og mangler ekstra matematikk eller fysikk, kan du søke tresemesterordning (sommerkurs) eller realfagkurs. Med andre ord: Hos oss har du mange muligheter til å bli ingeniør, selv om du fra før ikke har alle fagene som du trenger.

Hva gjør en ingeniør?

Vurderer du å bli ingeniør, men er ikke helt sikker på hva en ingeniør egentlig jobber med? Vi gir deg svaret.