Ingrid Gromstad har interessert seg for dyr, planter og prosesser i naturen siden hun var liten. Klart hun skulle jobbe med det som stor. Hun valgte derfor utdanning innen natur-, helse- og miljøvern.  

Har du også lyst til å jobbe med natur og miljø? Som naturforvalter blir du en nøkkelperson for alle bedrifter og virksomheter som arbeider med miljøspørsmål.

Ingrid har tatt både bachelor og master innen natur og miljø ved campusen vår i Bø.

– Jeg vokste opp med hest, hund, katt og smågnagere, og brukte ofte fritiden i skogen til fots eller på hesteryggen, forteller Ingrid.

Fikk raskt jobb etter utdanningen 

Hun ble introdusert for naturforvaltningsfag, husdyrfag og biologi mens hun gikk naturbruksskole på hjemstedet. Da hun var ferdig der, valgte hun høyere utdanning innen naturfag.

Ingrid tok først en bachelorgrad hos oss i det som het forurensing og miljø, og ville spisse kompetansen enda mer innen natur og miljø. Hun valgte å gå videre på master i natur-, helse- og miljøvern.

– Jeg ville studere hydrogeologi og fant raskt et tema jeg ønsket å skrive om. Masteroppgaven min handler om hvordan geologiske og hydrologiske forhold påvirker strømningen av grunnvann.

Hydrogeologi er vitenskapen om grunnvann. Masterstudiet ga Ingrid solid kunnskap innen blant annet mikrobiologi og naturressurser.

Studiehverdagen har variert mellom forelesninger, feltarbeid og laboratoriearbeid, pluss jobbing i ulike forskningsprogrammer i forbindelse med grunnvann, flom og georessurser.

Før hun var ferdig med mastergraden, hadde Ingrid sikret seg fast jobb som miljørådgiver i privat næringsliv.

– Jeg stortrives med å få jobbe med det jeg er utdannet i. Ved å ta praktisk-pedagogisk utdanning i tilllegg, kan jeg jobbe som naturfaglærer.

Anbefaler å studere i Bø

God fagkunnskap er avgjørende for en bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av naturen og miljøet, og mange av FNs bærekraftsmål står sentralt i studiene våre.

Master i natur-, helse- og miljøvern gir deg en helt spesiell kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse. Du får god forståelse for ulike økosystemer og hvordan samspillet mellom sentrale komponenter og prosesser foregår.

Studenter sitter og vandrer rett innenfor hovedinngangen på campus Bø Campus Bø er kjent for et kjempebra og sosialt studentmiljø. Her kan du studere miljø og naturforvaltning.

Studiet er dessuten sterkt koblet til forskningsaktiviteten vår, som betyr at du kan fordype deg i relevante spørsmål og utfordringer innen økologi.

Ingrid anbefaler deg som er interessert i natur og miljø om å søke naturvitenskapsstudier ved USN i Bø.

– Bø har et godt studentmiljø hvor du raskt blir kjent. Her finnes fritidsaktiviteter av alle slag, hva enn du trives med.

– Jeg har opplevd god oppfølging gjennom mine fem år ved USN. Terskelen er lav for å banke på kontordører og spørre om hjelp. Forskningsfeltet er bredt, og muligheten for å tilspisse masteroppgaven din til noe du brenner for er derfor stor, forteller Ingrid. 

Student bachelor i natur og miljø

Vil du jobbe med natur og miljø?

Er på du på jakt etter en jobb hvor du bidrar til å forvalte norsk natur og naturressurser på en bærekraftig måte? Sjekk utdanningene du kan ta hos oss innen natur og miljø.