Blant fargerike siloer, veggmalerier og husdyrstatuer på Sem i Vestfold er det magi på gang. Her blir matavfall fra over én million innbyggere og husdyrgjødsel fra gårdsbruk samlet inn og forvandlet i «Den Magiske Fabrikken». Resultatet er klimavennlig biogass for kjøretøy, biogjødsel for produksjon av ny mat og klimavennlige tomater. Her finner man også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge får lære mer om gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi. 

Får brukt rykende fersk kunnskap

Det er her Martin Holm er i gang med sitt andre år av industrimasteren i Industrial IT and Automation. Industrimaster er et samarbeid mellom USN og industrien, hvor studenten    jobber i en 50 % stilling i 3 år (34 mnd) en av USN sine partnerbedrifter. Studenten bruker halvparten av tiden i bedriften, og halvparten på studier. 

– Jeg så en plakat om industrimaster på skolen, og syntes det virket interessant. Jeg likte tanken på å få brukt det jeg lærer på studiene, i en jobb – da tror jeg du også lærer teorien bedre. Når jeg har fullført masteren, vil jeg sitte igjen med mye arbeidserfaring, noe jeg tror vil være en fordel i arbeidsmarkedet. Og for bedriftens del er det en fordel å få inn en person med den ferskeste kunnskapen, mener Holm. 

Etter en presentasjonsrunde med ulike bedrifter på campus i Porsgrunn, og påfølgende hurtigintervjuer med bedrifter dagen etterpå, satte Martin opp en liste over dem han helst ville jobbe hos. Han fikk kontrakt med Lindum, som blant annet drifter Den Magiske Fabrikken og flere andre avfallsanlegg på Østlandet. 

Programmerer nye systemer 

De mange prosessene på Den Magiske Fabrikken, som forvandler avfall og gjødsel til grønt gull, styres av en rekke sensorer. Det er disse som er utgangspunktet for Holms arbeid og mastergrad. 

– Jeg jobber med å sette opp systemer for å lagre data fra disse sensorene. Slik får man mulighet til å analysere historikken, i stedet for å ta avgjørelser basert på vår hukommelse. Det store målet med masteren min er å lage en maskinlæringsalgoritme for en pumpe, slik at den skal kunne si ifra at den trenger vedlikehold lenge før den blir ødelagt. Slik vil vi spare nedetid, og dermed penger, forklarer Holm. 

Romslig studentøkonomi 

25-åringens studiedager brukes stort sett til egenstudier hjemme i leiligheten i Tønsberg som han deler sammen med en medstudent. Han setter stor pris på friheten det gir å ha lønn under utdanning. 

– Det hjelper veldig på studenttilværelsen, og gjør at jeg aldri bekymrer meg for penger. Jeg kan bo i en bedre leilighet, og har kunnet kjøpe meg ny bil, forteller han. 

Martin stortrives både på jobben og med studiene, og synes det er ekstra meningsfullt å få jobbe i en bedrift hvor bærekraft er bærebjelken.

 Martin Holm tar industrimaster ved Den Magiske Fabrikken.Martin Holm tar industrimaster ved Den Magiske Fabrikken, hvor husholdningsavfall og husdyrgjødsel blir til biogass og biogjødsel. 

– Jeg ble interessert i biogass på bachelorstudiene, fordi vi hadde en lærer som var opptatt av dette. I tillegg er det meningsfullt å bidra til næringsrik matproduksjon gjennom biogjødselen som lages her.

Gir selskapet et stort løft 

Bertil Johansen, direktør for industrielle prosesser og Martins sjef, har kun lovord å si om industrimaster-ordningen – og om Martin. 

– Martins arbeid har allerede gitt oss et veldig stort løft – og vil gi et enda større løft når det er ferdig. Han har bygget opp et helt nytt og moderne data-analysesystem, som åpner mange dører og sparer oss for mye tid. Han har også spart oss for masse penger, sammenliknet med om vi hadde brukt et dyrt konsulentselskap som hadde gitt oss en mer tradisjonell og mindre innovativ løsning, fastslår han. 

Bertil Johansen, industrimaster.Martins sjef, Bertil Johansen, er storfornøyd med industrimaster-ordningen – og Martin. Arbeidet hans har allerede gitt et stort løft for bedriften.

Han trekker også fram at samarbeidet med USN fungerer knirkefritt, og at ordningen krever lite administrasjon og ekstraarbeid.  

– Ansetter du en person med bachelorgrad i en ordinær stilling, må du uansett gi opplæring. Martin får en slakere utviklingskurve – men ender opp på et høyere nivå, med både master og tre års erfaring.

– Så krever det selvsagt at personen har tålmodighet til å stå løpet ut. Vi har vært heldige som har funnet en kandidat som er oppriktig interessert i både det akademiske og jobben han gjør her, understreker Johansen.

– At vi har en industrimaster i porteføljen, i tillegg til at vi er lærebedrift og har en nærings-ph.d., viser også at vi tar samfunnsansvar, påpeker han.

– En «nobrainer» å velge industrimaster

Studer master i informatikk (tidligere computer science) - med lønn i studietiden.