Vurderer du å bli maskiningeniør, men synes det er vanskelig å forstå forskjellene mellom de tre ulike studieretningene? 

Vi forstår godt at du lurer på dette og skal prøve å hjelpe deg til å velge riktig studieretning for deg.

Du blir maskiningeniør uansett hvilken retning du velger. Første studieår er helt likt men i de to siste årene så er det noen forskjeller. Hvert studiested har sine spesialiteter som du ikke finner på de to andre studiestedene. Les mer om disse ved å følge linkene til hver studieretning.

Produktdesign på campus Vestfold

Du vil få teoretisk kunnskap om designprosesser og praktisk erfaring med å designe og utvikle produkter, både egne ideer og oppgaver fra næringslivet.  

Du vil få erfaring med hele designprosessen, fra ide og frem til 3d modeller og fungerende 3d print.  

Du vil få grunnleggende kunnskap om tekniske sider av produktdesign som dimensjonering, materialer og tilvirkningsteknologi, slik at du kan være med på å utvikle attraktive produkter for næringslivet.

Student på maskiningeniør - produktdesign

Student - produktdesign

Produktutvikling på campus Kongsberg

Studieretningen produktutvikling passer for deg som har mange ideer, er kreativ og som liker å sette tankene dine ut i praksis i form av nye løsninger.

På Kongsberg er det fokus på faktorer som funksjonalitet og produksjonsvennlighet. Derfor har vi utstrakt bruk av 3D printing og laserskjæring når vi utvikler prototyper.

Tett samarbeide med lokal industri gir deg viktig og relevant erfaring når du senere skal søke jobb.

Konstruksjonsteknikk på campus Porsgrunn

Konstruksjonsteknikk har hovedvekt på konstruksjon, dimensjonering og analyse av produkter og systemer.

Spesialisering gjennomføres med temaer som konstruksjoner og rørsystemer, robotisering, tradisjonelle og moderne konstruksjonsmaterialer, og FEM-analyse.

Ulike fag i bachelor i maskiningeniør

Noen fag finnes bare på ett sted. Et eksempel er valgfag innen komposittmaterialer som vi har på campus Kongsberg. Vi har en dyr komposittlab, som ingen andre universiteter i Norge har. Vi har også et fag innen systems engineering, på våren i andre klasse som vi er nokså alene om. 

På campus Porsgrunn har vi et fag som heter Konstruksjonsteknikk - Rør og struktur. Der vektlegges bruk av moderne dataverktøy for modellering, beregning og simulering. Dette trenger du til de daglige utfordringer og problemer ingeniører står overfor i løpet av karrieren.

På campus Vestfold har vi et fag som heter Produktutvikling med AM og CNC, hvor det er fokus på additiv manufacturing og programmering av verktøymaskiner.

Som sagt, studiene er nokså like, så det kan være lurt å vurdere andre faktorer enn de små forskjellene som finnes mellom studiene.  Dette kan være om du har mer tilknytning til ett sted enn et annet. Du kan jo også tenke på hva du ønsker å gjøre etter endt bachelorgrad.  På Kongsberg har vi masterprogram innen Systems Engineering, mens i Vestfold har vi master innen mikro og nanoteknologi

Hvis du tenker på master etter du er utdannet maskiningeniør og ønsker å ta den på samme sted som du tar din bachelor, så setter jo det visse føringer.

 – Uansett hvilken studieretning innen bachelor i maskiningeniør du velger, så kommer du til et godt program med dyktige lærere, og et godt studiemiljø. 

Flere muligheter til å bli maskiningeniør

Alle tre studieretningene kan velges som Y-vei.  Det betyr at du kan søke på studiene også hvis du har fagbrev, og ikke generell studiekompetanse.