Vis studievalg

Hva venter du på?

kollasjefrainstagram

5 gode grunner til å reise på utveksling:

1. Personlig vekst

"Life begins at the end of your comfort zone", Neale Donald Walsch.

Å reise ut av det faste, få en ny hverdag, få verden i fleisen - det skaper utvikling. Om du velger å reise til Ungarn, Sverige eller Madagaskar, så velger du uansett å flytte deg noen hakk fra det gamle vante. Du vil lære overraskende ting om deg selv. Du vil få nye tanker, ideer og perspektiver du ikke kunne forutsi. Du vil vokse som student, person og medmenneske.

2. Kvalitet

HSN har samarbeidspartnere som kan tilby fag som ikke finnes ved HSN eller andre steder i Norge. Du kan velge å reise til universiteter av høyt nivå, og heve kvaliteten og innholdet i graden din gjennom et utvekslingsopphold.

3. Global kompetanse

Gjennom utveksling vil du få kompetanse innen språk, kommunikasjon og kulturforståelse som er relevant og nødvendig i dagens samfunn. Denne kompetansen vil være nyttig i hverdagslivet og attraktiv i arbeidslivet.

4. Karriere

Å ta et utenlandsopphold i studier gjør deg til en sterk kandidat på arbeidsmarkedet. Det viser at du er initiativrik, selvstending, dyktig, og har noe ekstra å by på.

Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt rettet, og språkkompetanse og internasjonal erfaring vektlegges i stadig økende grad innenfor alle sektorer.

5. Nettverk

Du vil få venner og bekjente fra andre deler av verden, og gi deg et internasjonalt nettverk som vil ha påvirkning både profesjonelt og privat.