• Forsiden»
  • Informasjon om IT-tjenester fra høgskolens tidligere nettsteder

Informasjon om IT-tjenester fra høgskolens tidligere nettsteder

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Høgskolens målsetning er å tilby felles IT-tjenester for hele høgskolen i løpet av 2017. Frem til da vil det også være behov, både for ansatte og studenter, å hente informasjon fra høgskolens tidligere nettsteder.