Alt du må vite om kontaktlinser

Har du synsfeil og lurer på om kontaktlinser passer for deg?


Folk flest har en eller annen type synsfeil. For noen kan denne være bagatellmessig, men for svært mange er synsfeilen av en slik karakter at den bør korrigeres. For alle over 40-45 års alder svekkes evnen til å fokusere på nært hold. Flere korreksjonsmetoder er mulige – mange velger kontaktlinser.

I Norge benytter cirka 12 prosent av befolkningen over 15 år kontaktlinser. Blant unge voksne er tallet betydelig høyere og tallene har holdt seg forholdsvis stabile over mange år. Dette viser forbrukerundersøkelser som blir gjort annet hvert år av markedsanalysebyrået TNS Gallup for Norges Optikerforbund. I disse undersøkelsene blir et representativt utvalg på rundt 1300 nordmenn intervjuet.

Eneste utdanning

I Norge er kontaktlinsetilpassing lovregulert gjennom en egen forskrift for spesialistgodkjenning av optikere, og alle optikere er autorisert helsepersonell.

Det er flere kontaktlinserelaterte temaer i grunnutdanningen innen optometri og dessuten et spesielt tilrettelagt kontaktlinsekurs på masternivå. På Institutt for optometri og synsvitenskap ved USN er det derfor et stort og unikt fagmiljø for kontaktlinser og øyehelse.

Involvert i internasjonal forskning

Med en kontaktlinseutdanning som startet opp allerede på midten av 1970-tallet har fagmiljøet opparbeidet seg meget god kompetanse og også vært med i flere forskningsprosjekter.

En årlig internasjonal kartleggingsstudie startet opp i 2001, og Norge var med, som ett av fem land, allerede i en innledende pilotundersøkelse som ble gjort i 2000. For undersøkelsen som utføres i 2014 er over 30 land med. I disse undersøkelsene skiller Norge seg noe ut ved at nye kontaktlinsetyper raskt blir utbredt i markedet.

Videre er utbredelsen av endagslinser og linser til døgnbruk mer vanlige i Norge enn i de fleste andre land.

Samtlige artikler er tilgjengelige på nettsidene til fagtidsskriftet Contact Lens Spectrum. Se listen under «Internasjonal og norsk kontaktlinsestatistikk» til høyre på denne nettsiden.

Mange typer kontaktlinser

I dag finnes det mange typer kontaktlinser og flere alternative bruksmåter. Kort oppsummert – uansett type synsfeil; langsynt, nærsynt, skjeve hornhinner eller såkalt «gammelmannsyn», finnes det kontaktlinser som kan være et svært godt alternativ eller supplement til briller. For enkelte typer sykdommer i øyets fremre del vil kontaktlinser kunne korrigere synet betydelig bedre enn briller.

God hygiene og riktig bruk er viktig

Alle kontaktlinsebrukere bør gå til jevnlige kontroller av øynene, enten du handler på nett eller hos en optiker. Benytt fortrinnsvis den optikeren som tilpasset linsene. Her kjenner de godt til din linsebruk og har alle relevante detaljer lett tilgjengelig i din journal. Dette er med på å sikre god øyehelse og at linsene til en hver tid er optimalt tilpasset.

Med god hånd- og linsehygiene og faglig oppfølging hos din optiker, er bruk av kontaktlinser en trygg korreksjonsmetode.

Enkle forholdsregler

De fleste linsene som finnes på markedet, kan brukes hele dagen, fra du står opp til du legger deg. Du gjør imdlertid øynene en tjeneste om du for eksempel venter litt før du setter linsene på om morgenen, og tar dem ut en liten stund før du legger deg.

Alle som bruker kontaktlinser bør gå til kontroll hos optiker minst en gang i året, og i henhold til det optikeren du bruker anbefaler. Er du blant dem som ikke er så nøye med å bruke kontaktlinsene riktig, bør du gå enda oftere.

Kontaktlinser og søvn

Mange sovner med linsene på. Dette kan få alvorlige konsekvenser for øynene og synet ditt.

Det som skjer når du sover med kontaktlinser som du egentlig ikke skal sove med, er at øynene får for lite oksygen.

Som en reaksjon på den reduserte oksygentilførselen, kan blodårer begynne å vokse inn i hornhinnen.

Faren for infeksjon er også til stede. Det oppstår gjerne i ett øye, og du merker det oftest ved at øyet blir rødt, ubehagelig eller smertefullt.

I tillegg kan synet bli gradvis redusert, og i ytterste konsekvens kan øyet og synet blir ødelagt for godt.

Intervju med førstelektor Ann Elisabeth Ystenæs ved IFOS i KK om kontaktlinser og søvn.