Fargesynsundersøkelse med lanternetest

Studenter på broen - må utføre lanternetest
Hos Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse kan du få utført lanternetest

Å være fargesynssvak betyr at man forveksler noen farger som andre greier å se forskjell på. Medfødt rød-grønn fargesynssvakhet rammer ca. 8% menn og ca. 0,5% kvinner i Norge.


Å ha en fargesynssvakhet må ikke forveksles med å være fargeblind. Fargeblindhet (akromatopsi) betyr at man ikke kan se noen farger og er en sjelden tilstand som i tillegg til fargeblindhet gir nedsatt syn.

Symptomer på medfødt rød-grønn fargesynssvakhet

Fargesynssvake forveksler noen farger som andre greier å se forskjell på. Graden av fargesynssvakhet varierer, slik at noen fargesynssvake kan ha store utfordringer med farger i hverdagen, mens andre ikke opplever noen problemer.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr en utvidet fargesynsundersøkelse for å avdekke om du har en fargesynssvakhet. Fargesynet ditt vil bli grundig vurdert, og det brukes en rekke ulike fargesynstester for å finne ut av type og grad av eventuell fargesynssvakhet. Det tar mellom én og to timer å utføre testene.

Ønsker du en vurdering av fargesynet ditt i henhold til krav i helseforskriften til Sjøfartsdirektoratet? Vi tilbyr fargesynsundersøkelse etter fargesynsstandard CIE 143-2001 (krav gitt av Sjøfartsdirektoratet). Fargesynet ditt vil bli grundig vurdert og klassifisert ved hjelp av en rekke ulike fargesynstester, inkludert lanternetest. Det tar cirka to timer å utføre testene.

Er du rød-grønn fargesynssvak og ønsker å prøve fargede filtre som kan være til hjelp for å løse spesielle oppgaver? Vi tilbyr utprøving av filtre for rød-grønn fargesynssvake som er 16 år og eldre.

Hvorfor bør man undersøke fargesynet?

Det er viktig å vite at man har en fargesynssvakhet, siden fargesynssvakheten kan gi utfordringer i hverdagslivet og ved yrkesvalg.

Vi anbefaler at barn i skolealder blir testet så tidlig som mulig ved mistanke om fargesynssvakhet. Dersom et barn har en fargesynssvakhet, bør skolen og læreren bli informert, slik at skolemateriell og oppgaver kan tilrettelegges den enkeltes fargesyn.

Enkelte sertifikater, utdanninger og yrker stiller krav til normalt fargesyn. Dette gjelder blant annet i forbindelse med navigasjon på sjøen. Vi utfører fargesynsundersøkelse etter fargesynsstandard CIE 143-2001 i samsvar med kravene i helseforskriften til Sjøfartdirektoratet.

Hva er lanternetest?

Lanternetest er en fargesynstest som etterlikner små signallys som benyttes ved flyvning, på sjøen og jernbane. Enkelte sertifikater, utdanninger og yrker stiller krav til bestått lanternetest. Vi tilbyr grundig fargesynsundersøkelse inkludert lanternetest.