Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Studerer du teknologi på masternivå, kan du kalle deg sivilingeniør. Med 3-årig bachelor i ingeniørfag er du ingeniør.

Alina tar en master of science - computer science

Alina tar en master i teknologi i Computer Science. 

 

Sivilingeniør. Ingeniør. Bachelor i ingeniørfag. Master i teknologi. Master of Science. Hva er egentlig forskjellen? Det kan virke innviklet, men her gir vi deg noen svar. 

 

Du kan bli ingeniør etter treårig bachelorutdanning, men du kan ikke kalle deg sivilingeniør.

 

Yrkestittelen sivilingeniør er nemlig en beskyttet tittel.

For å ha rett til å kalle deg sivilingeniør, må du ha tatt en masterutdanning i et teknologisk fagområde. 

 

Andreas Storvik tar en master i mikro- og nanosystemteknologiAndreas Storvik vil få tittelen sivilingeniør når han er ferdig med sin master i mikro- og nanosystemteknologi.

 

Da oppnår du graden master i teknologi innen et gitt fag. På engelsk brukes ofte Master of Science eller MSc som den forkortes. I tillegg kan master i teknologi-kandidater tildeles den beskyttede sivilingeniørtittelen hvis utdanningen oppfyller bestemte krav.

 

Master i teknologi for å bli sivilingeniør 

Henger du fortsatt med? For å bli sivilingeniør hos oss, må du etter bachelorgraden søke opptak til 2-årig mastergrad i teknologi.

3-årig bachelor i ingeniørfag

+ 2-årig påbygging med masterstudier i teknologi

= Sivilingeniør eller master i teknologi

Likevel fører ikke alle mastere i teknologi (eller gradsbetegnelsen MSc) til sivilingeniørtittel. USN har følgende mastergrader i teknologi som tilfredsstiller kravene til at du får tittelen sivilingeniør:
 

At sivilingeniørtittelen er en beskyttet utdanningstittel betyr at den sier noe om utdanningen din. Den skiller seg fra den ubeskyttede yrkestittelen ingeniør, som sier noe om hva du gjør eller hvilket yrke du har.

 

Med bachelorgrad i ingeniørfag studerer du i tre år og kan kalle deg ingeniør. Etter endt utdanning ved USN blir du da maskiningeniør, elektronikkingeniør, elektroingeniør, dataingeniør, byggingeniør eller kjemiingeniør. 

 

Hvem passer sivilingeniør for?

Sivilingeniør passer for deg som ønsker en dypere faglig forståelse og større mulighet for en lederkarriere eller fagspesialistkarriere.

Du bør like realfag og teknologi, og du bør være god på samarbeid da du ofte jobber tett på andre. Mange sivilingeniører er gründere og starter egen bedrift. 

Som sivilingeniør er du svært attraktiv for små og store bedrifter i offentlig og privat sektor. 

Etter mastergraden kan du gå veien videre til en doktorgrad.  

Hva gjør en sivilingeniør?

Selve jobben til sivilingeniøren og ingeniøren er ganske lik. Det handler om å designe og utvikle nye løsninger for små og store utfordringer i samfunnet. Men sivilingeniøren jobber gjerne i enda større grad med ledelse og planlegging av forskning og utvikling.

Som sivilingeniør får du større ansvar på jobben og en del høyere lønn enn ingeniøren med bachelorgrad. Mange sivilingeniører har topplederstillinger.

Sivilingeniøren kan også arbeide med drift og utvikling av industriell produksjon,  energiforsyning, avanserte systemer i helseforetakene eller lede store infrastrukturprosjekter.

Andre konkrete arbeidsoppgaver kan være innenfor forskning, undervisning, rådgivning og konsulentvirksomhet. 

[show_related]