Hólar University College

Hólar University College ligger nord på Island. Hólar høyskole ligger i Hólar, Island, et viktig historisk senter for utdanning. Den første skolen i Hólar ble grunnlagt i 1106. Den er en av Europas eldste skoler. Samfunnet på Hólar er lite og nært.


Avtaletype: Erasmus
Land: Island
Institusjonens hjemmeside: Hólar University College
Kurskatalog: Utvekslingsinformasjon
Til inspirasjon:


De fleste studentene og ansatte ved Hólas høyskole og andre institusjoner på Hólar bor i området. Hólar er et populært reisemål, og turisttjenestene drives der i sommermånedene. På Hólar er kafeteriaen der studenter og ansatte kan kjøpe lunsj, operert året rundt.

Nærmeste by- og servicesenter er Sauðárkrókur, 30 km fra Hólar. På Sauðárkrókur er det en stor spisestue med kjøkken for studenter og ansatte, samt enkel tilgang til byens butikker og restauranter.

Antall plasser

Utveksling for 1 masterstudent innenfor biologi, natur og miljøfag.

Opptakskrav

Engelsk på nivå B2 (Common European framework of reference of languages). 

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling.

Frist for å søke til Hólar er 1. mai og 1. november.

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig.
Klikk her for å lese mer om utveksling gjennom Erasmusordningen.

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Mer informasjon finner du her.

 

Godkjenning av studiepoeng

Delstudiet i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet/fakultetet.

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

Academic calendar.

Bolig

Norske studenter vil få veildedning fra Hólar om å finne bolig.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til Island.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.