Reykjavik University


Avtaletype: Erasmus
Land: Island
Institusjonens hjemmeside: Reykjavik University hjemmeside
Kurskatalog: Kurskatalog

Utveksling: Det foreligger en avtale om én student hver vei hvert år. Dersom flere ønsker å dra på utveksling som Erasmusstudenter, må vi først kontakte institusjonen for å sjekke at det er i orden.

Fagområder: Ingeniørfag, hovedsakelig fag innen elektro/automatisering på bachelor og masternivå.

Opptakskrav: Karakterkrav: Karaktersnitt på minimum C

  • Språkkrav: B2 i engelsk på OLS-språktest. Denne vil du få tilsendt dersom du søker.

Skolepenger: USN-studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ betaler ingen skolepenger. Tvert imot vil man kunne få et Erasmusstipend i tillegg til vanlig støtte fra Lånekassen.

Dersom man sender studenter utenom avtale, eller i tillegg til det som er avtalt, kan studenter måtte betale skolepenger, siden Reykjavik University er et privat universitet.

Godkjenning av studiepoeng: Studenter må kontakte faglærer ved USN for å få forhåndsgodkjenning av emner før de drar ut.

Semesterinndeling:

Semester 1: Medio august – sent i desember 

Semester 2: Medio januar – sent i mai

Bolig: Internasjonalt kontor ved Reykjavik University hjelper studenter å skaffe bolig.