Universita di Macerata

Universita di Macerata er et gammelt og tradisjonsrikt universitet, lokalisert i nærheten av Ancona, på Italias østkyst. Universitetet har mange tilbud på engelsk og er blant annet gode innenfor markedsføring med fokus på lokal/regional utvikling.


Avtaletype: Erasmus
Land: Italia
Institusjonens hjemmeside: Universitetets nettside
Kurskatalog: Kurskatalog på engelsk
Til inspirasjon:


Antall plasser

Erasmus +

4 plasser til øk.led og markedsføring på bachelor- og masternivå.

Opptakskrav

Studenter på bachelor- og masternivå kan søke. Ingen absolutte karakterkrav. Ingen absolutte språkkrav. Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk (egne semesterprogrammer), ellers italiensk.

Søknadsfrist 

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling.

Kandidatene blir vurdert og rangert. Listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til UniMC.

Intern frist USN er

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend, reisestøtte og skolepengestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha forsikring. Vaksiner er ikke nødvendig.

Visum

Det er ikke nødvendig med visum.