Barnehagebarns bruk av naturen – undring og utforskning

Velkommen til en dag med temaet undring og utforskning i Vestfolds nærnatur ved Besøkssenter Våtmark Ilene.


24 Sep

Praktisk informasjon

Ta barnehagebarna med ut!

Velkommen til undring og utforskning i Vestfolds nærnatur. Vi vil formidle forskning knyttet til barn og natur i barnehagenes nærmiljø. Dagen vil foregå på Besøkssenter Våtmark Ilene.

Det er både foredrag og praktiske aktiviteter som kan brukes i barnehagen. 

Temaet er knyttet opp mot deler av Rammeplanen for barnehagens verdigrunnlag som: Respekt for mennesket og natur, bærekraftig utvikling i barnehagen ved tilrettelegging for naturopplevelser, kjennskap til naturens mangfold, og å bidra til at barn opplever tilhørighet til naturen.

Målgruppe: 

Ansatte i barnehagene og andre som jobber med eller har interesse for tema barnehagebarn og utforskning i nærnatur.

Antall deltagere:

60 – arrangementet er gratis.

Meld deg på her.

Arrangører: 

Besøkssenter våtmark Ilene - Lene Berge daglig leder, Cecilie Notø naturveileder, Birgit Brosø naturformidler.

Universitetet i Sørøst Norge - Kari Anne Jørgensen- Vittersø, Institutt for Idrett, friluftsliv og kroppsøving, med forskning på barn og natur som spesialfelt.

Sted: 

Besøkssenter Våtmark Ilene, Tønsberg.

Program

Del 1:

9.00 – 9.30: Kaffe.

9.30 – 9.55: Nebbpølseklype og pollenhvetemel: Hvordan jobber senteret på Ilene med naturbaserte aktiviteter? Og hvorfor gjør vi det på denne måten?

9.55 – 10.05: Besøkssenter Færder Nasjonalparks tilbud og prosjekter rettet mot barn.

10.15 – 11.00: Hva skjer der ute? Forskning på og med barnehagebarn i nærnatur.  

11.00 – 11.30: Fjær og fjære – en interaktiv miniforestilling om fugl og livet i fjæra.

11.30 – 12.00: Lunsj.

Del 2:

12.00 – 14.00: Undring, lek og læring knyttet til dyr, planter og landskap  
Praktiske aktiviteter tilpasset barnehagebarn ute.

14.00 – 14.30: Oppsummering.