Fagdag for master i samfunn og helse

En som holder en annens hånd - rus og psykisk helse

Velkommen til presentasjon av masteroppgaver innen samfunn og helse ved USN.


19 Sep

Praktisk informasjon

På fagdagen vil seks uteksaminerte mastere presentere sine masteroppgaver. Fagdagen inngår som en del av undervisningen for de ca. 100 nye studentene i master i samfunn og helse.

Ansvarlig for studieretningen i psykisk helse- og rusarbeid, førsteamanuensis Vibeke Krane, vil presentere et utvalg masteroppgaver innen denne studieretningen og førstelektor Grete E. Rønningen vil oppsummere fra 15 kull med master i helsefremmende arbeid. Avslutningsvis vil førsteamanuensis Hans A. Hauge, som også er ansvarlig for studieretningen funksjonshemming og samhandling, snakke om inkludering av utviklingshemmede i arbeidslivet.

For fullt program, se vedlegg.

Arrangementet er åpent for alle interesserte! Spesielt velkommen til nåværende og tidligere masterstudenter, samt deres pårørende, venner, arbeidsgivere og andre som har interesse av fersk forskning innen helsefremmende og forebyggende arbeid.