Miljø og bærekraft i Midt-Telemark – sammen for framtida

Miljø og bærekraft angår alle. Gjennom kunnskapsdeling og dialog vil forskere, sentrale næringsaktører og forvaltning sette samarbeid om felles fremtid i regionen på agendaen.


25 Sep

Praktisk informasjon

Jordkloden

Lokale og regionale aktører som representerer næring, forvaltning, interesseorganisasjoner – og ellers alle med interesse for miljø og bærekraft inviteres til USN for å møte forskere innen ulike fagområder og med ulik inngang til temaet «Miljø og bærekraft».

Gjennom presentasjoner, forskningscafe og paneldebatt vil vi finne frem til mulige samarbeidsformer og –prosjekter med rot i regionale utfordringer og felles interesser.

Eksempler på aktuelle tema:

Miljøbegrepet,

muligheter og utfordringer innen natur- og lansbruksrelaterte næringer,

  • kulturarv,
  • friluftsliv,
  • bærekraftig reiseliv,
  • innovasjonsledelse,
  • Fairtrade,
  • kropp og helse.  

Det vil være en kobling til dialogmøtet mellom ungdom og forskere tidligere på dagen. Ungdomsskoleelevenes posterstands av bærekraftmålene og spørsmål fra dialogmøte vil være grunnlag for en paneldebatt om hvordan vi kan ta ungdommenes budskap om muligheter og utfordringer med oss inn i fremtiden.

Program


14.30-15.00

Posterutstilling og kaffe med noe attåt. 

Posterne er en del av dialogmøtet om bærekraftsmålmellom ungdom og forskere tidligere på dagen


15.00-15.10

Velkommen

Rune Nilsen, avtroppende styreleder ved USN


15.10-16.15

Miniforedrag om muligheter og utfordringer knyttet til miljø og bærekraft lokaltog regionalt.

  • Bærekraft og innovasjon
  • Natur-og landsbruksrelatert næring
  • Rural turisme og reiseliv
  • Idrett og samfunn

16.15-17.15

Forskerkafé med bærekraftig servering

Rundt kafébordene diskuterer vi problemstillinger reist av foredragsholderne


17.15-17.30

Oppsummering fra forskerkaféen

Hver gruppe presenterer ett viktig poeng fra diskusjonen rundt kafebordet


17.30-18.00

Paneldebatt 

Ordstyrer Solveig Svardal, Telemarksforskning

 

Påmelding