Partnerskapskonferanse: Ny giv for nye lærere?

Status og utfordringer i arbeidet med nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og lærere i videregående opplæring


26 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. april 2018
  • Tid: kl. 09.30 - 15.45
  • Sted: Campus Drammen, Papirbredden 1, rom A3502

Program

09.30 Kaffe, te og rundstykker

10.00 Velkommen ved rektor Petter Aasen, Høgskolen i Sørøst-Norge

10.15 Nye nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærer – arbeidsgruppens mandat, formål og utfordringer

10.45 «Den vet best hvor skoen trykker…» ved Hedda Eia Vestad, Pedagogstudentene

11.15 Pause

11.30 Et forskerblikk på overgangen fra grunnutdanningen til yrket som lærere ved professor Eva Bjerkholt, Høgskolen i Sørøst-Norge

12.10 Veiledning og opplæring for nyutdannede lærere som del av en målrettet strategi for kvalitetsutvikling i skole og barnehage ved Ingunn Øwre, Gjøvik kommune

12.30 Lunsj

13.30 Paneldebatt med representanter fra KS, fylkesmann, fylkeskommune og andre skole/barnehageeiere, Utdanningsforbundet, UH-sektoren, styrer/rektor Innlegg inntil 5 minutter per representant. Ordstyrer Geir Sverre Luthen, Høgskolen i Østfold.

14.20 Time-out med mingling i tilfeldig sammensatte smågrupper: forberedelse av innlegg og spørsmål til panelet. Kaffe og litt å bite i.

14.40 Paneldebatt fortsetter med spørsmål og innlegg fra salen.

15.30 Oppsummering og vel hjem.

15.45 Slutt