Vis studievalg

Motivasjonskonferansen 2017

Vi har gleden av å invitere til den 6. årlige Motivasjonskonferansen på campus Ringerike.


09 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 9. november 2017
  • Tid: kl. 08.30 - 16.15
  • Sted: Campus Ringerike

  • Påmeldingsfrist: 20. oktober 2017

Selvbestemmelsesteori

Selvbestemmelsesteorien er utgangspunktet for konferansen. Denne teorien er i dag en av de mest anerkjente motivasjonsteoriene, noe som gjenspeiles i interessen for og veksten av forskning på denne teorien både nasjonalt og internasjonalt. Konferansens hovedfokus vil være motivasjon i arbeidslivet, i helsesektoren, og innenfor utdanning, og hvordan selvbestemmelsesteorien kan anvendes for å produsere positive konsekvenser i disse domenene.

Også i år er vi så heldige å få noen av verdens fremste forskere på feltet til konferansen. Professor Edward L. Deci, en av selvbestemmelsesteorien grunnleggere, vil innlede konferansen med en introduksjon til selvbestemmelsesteorien og ha et særlig fokus på teoriens plass i organisasjonsforskning. Professor Geoffrey C. Williams vil innlede sesjonen på helse der han vil snakke om bruk av selvbestemmelsesteorien i helsefremmende arbeid. Førsteamanuensis Christopher P. Niemiec vil innlede sesjonen der selvbestemmelsesteorien er anvendt innenfor utdanning.

Et sentralt fokus under konferansen vil være hvordan teori og forskning kan brukes for å oppnå optimale resultater i arbeid, helse, og utdanning.

Nytt i år er fokus på utdanning med innledningsforedrag av Christopher Niemiec som følges opp med fire forskningsbidrag fra norske utdanningsinstitusjoner.

På årets konferanse har vi 10 nye studier basert på selvbestemmelsesteorien som knytter seg til teoriens anvendelse innenfor arbeid, helse, og utdanning.

Påmelding

Husk påmelding innen 20. oktober!

Vi gleder oss til å møte deg på konferansen for å dele ny kunnskap om motivasjon innenfor arbeid, helse, og utdanning!