Aase Bente Aastad

Bibliotekleder campus
Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek
Universitetsbiblioteket
Campus Porsgrunn (B-105A)

Ansvarsområder

Bibliotekleder, campus Porsgrunn

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (kontaktbibliotekar)

Undervisning/veiledning litteratursøk 

EndNote

Forskningsformidling / foredrag