Aase Bente Aastad

Bibliotekleder campus

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Porsgrunn (B-105A)

Ansvarsområder

Bibliotekleder, campus Porsgrunn

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (kontaktbibliotekar)

Undervisning/veiledning litteratursøk 

EndNote

Forskningsformidling / foredrag