An-Magritt Larsen

Kommunikasjonsrådgiver

Avdeling for kommunikasjon og marked
Seksjon for media og formidling
Campus Vestfold (C3-1)

Ansvarsområder

  • Redaksjonsarbeid på usn.no og min.usn
  • USN i sosiale medier
  • Pressearbeid og pressekontakt
  • Forskningsformidling
  • Koordinator i det nasjonale utviklingsprosjektet MARKOM2020 (Maritim Kompetanse mot 2020)

CV

Høgskolekandidat i journalistikk ved Høgskulen i Volda, filmvitenskap grunnfag og mellomfag ved Høgskolen i Lillehammer og administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Vestfold. Mange års yrkeserfaring som journalist, fotograf og kommunikasjonsrådgiver. Se mer på LinkedIn.