Anita Biringvad

Anita Biringvad

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (B-U23)

Kompetanse

Kultur- og samfunnspsykologi

Flerspråklig utvikling og læring

Krysskultur, språk og identitet

Språkutvikling og språkvansker

Lese- og skrivevansker