Anja Gabrielsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Porsgrunn (D-3160)
Underviser og veileder studenter i naturfag og naturfagdidaktikk og holder videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteresser: Undervisning i miljø- og bærekraftig utvikling (UBU) i skolen og på universitetet. Bruk av nærmiljø og natur i undervisning. Og naturfagdidaktikk generelt.

Ansvarsområder

 • ​Utvikling av master i naturfag; masteremner, masteroppgave og utvikling av veiledningskompetanse.
 • Div. naturfagemner i masterutdanning for grunnskolelærere, både 1-7 og 5-10. 
 • Leder den tverrfaglige arbeidsgruppa "Bærekraftig utvikling som tverrfaglig profesjonstema i ny grunnskolelærerutdanning GLU-21". Koordinerer arbeidet med planlegging og gjennomføring av tverrfaglige temadager om bærekraftig utvikling for alle 1. klasse GLU-studenter vår-2022.
 • Holder etterutdanningskurs for lærere, bl.a i miljø og bærekraftig utvikling
 • Er ansvarlig for region sørøst-Norge i Den naturlige skolesekken: en nasjonal satsing på utdanning for bærekraftig utvikling i praksis, der lærere og skoler veiledes i deres lokaltilpassede undervisning. https://www.natursekken.no/

Kompetanse

 • Naturfagdidaktikk
 • Biologi/økologi/realfag
 • Utdanning/undervisning for bærekraftig utvikling (UBU)
 • Uteundervisning og bruk av nærmiljø som læringsarena

Publikasjoner

Aschim, E. L., Gabrielsen, A., Tesikova, M. & Bøe, M. (2020). Å fremme engasjement og handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift. 104(3): 241-256. 10.18261/issn.1504-2987-2020-03-03.

Gabrielsen, A. & Korsager (2020). Naturen som kilde til helse og læring. Naturfag, 2020/1.

Munkebye, E., Scheie, E., Gabrielsen, A., Jordet A., Misund, S., Nergård, T. & Øyehaug, A.B (2020). Interdisciplinary Primary School Curriculum Units for Sustainable Development. Environmental Education Research. 36/6, DOI: 10.1080/13504622.2020.17505668.

Gabrielsen, A. (2019). Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling. Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime Sciences. Bø, Norway, Universitetet i Sørørst-Norge. PhD-avhandling.

Gabrielsen, A. (2018). «Hvordan kan en forskningstilnærming bidra til å vektlegge lærerens stemme ved studie av utdanning for bærekraftig utvikling?» Acta Didactica Norge. 12(3).

Gabrielsen, A. & Korsager, M. (2018) «Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner.» NorDiNa: Nordic studies in science education. 14(4).

Gabrielsen, Anja og Fjørtoft, Ingunn (2014). Nærmiljøet som læringsarena. Naturfag 2/2014, s. 76-79. 

 

​Konferanser, foredrag etc:

2020-2021:

 • Korsager, M & Gabrielsen, A. (2021). Hva vet vi om elevers læring i naturen? En reviewstudie. Forskning i Friluft 2021; Konferasne, Hamar 1-2 des. 2021.
 • Gabrielsen, A., Aschim, E.L., Bøe, M., Tesikova, M. (2021). “Det var en ordentlig tankevekker for elevene” Hvordan kan samarbeid med eksterne aktører bidra til utdanning for bærekraftig utvikling? Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities. NFSUN 2020/2021, Denmark.
 • Lærerstudentenes miljø- og bærekraftskonferanse. Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). 21. okt. 2020.
 • "Utdanning for framtida!". Populærvitenskapelig foredrag på USN, campus Porsgrunn: Åpen Dag. 4. feb 2020.
 • Bærekraftig utvikling inn i ulike fag - Innledning. Nasjonal konferanse - Den naturlige skolesekken. Universitetet i Oslo. 7. feb. 2020.
 • "Tips til en grønnere skole". Intervju i fagtidsskriftet Hjem og skole (Pedlex - norsk skoleinformasjon). 1/2020, s. 14-15. https://issuu.com/pedlex/docs/hjem_og_skole_1_2020/6

2019:

 • Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling. SISEME-seminar ved Malmø Universitet (Studies in Science, Environmental and Mathematics Education). 21.11.2019.
 • Bærekraftskonferanse i lærerutdanningen. Hell-seminar for lærerutdannere i naturfag. Trondheim 14.11.2019
 • Hjelp! Hvordan kan jeg analysere disse kvalitative dataene? Forskningstilnærming som bidrag til å utvikle UBU-praksis og diskurs. Hell-seminar for lærerutdannere i natrufag. Trondheim 14.11.2019
 • Undervisning i miljø og bærekraftig utvikling. Hvilke problemstillinger velger studentene å fordype seg i? LET's konferanse - Undervisning for bærekraftig utvikling. USN, Vestfold, 26. sept. 2019.
 • Hvordan fremme læring og engasjement parallelt med vurdering av undervisning for bærekraftig utvikling? Aschim, Elin Leirvoll & Gabrielsen, Anja. LET's konferanse - Undervisning for bærekraftig utvikling. USN, Vestfold, 26. sept. 2019
 • Nærmiljø og lokalsamfunn som læringsarena for bærekraftig utvikling. Gabrielsen, Anja & Jordet, Arne. DNS-konferansen 2019 – Utdanning for bærekraftig utvikling. Oslo, 8. feb. 2019.
 • Intervju i fagtidsskriftet: Skolelederen - Fagblad for skoleledelse. Bruk naturen og nærmiljøet. Nr 3, 2019.

2018 - og tidligere:

 • Forskning på praksis i utdanning for bærekraftig utvikling. Hell-seminaret for lærerutdannere i naturfag. Trondheim 15.11.2018
 • Education for Sustainable Development. Local environment as learning arena. Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken. ESERA, European Science Education Research Association, Irland 08-2017 
 • Kompetanser for bærekraftig utvikling. Korsager, M., Gabrielsen, A. og Husby, J.A. DNS-konferansen: Utdanning for bærekraftig utvikling. Oslo: 09-2016.
 • Moving the classroom for sustainable development outdoor - can it be justified? Gabrielsen, Anja & Korsager, Majken. XVII IOSTE symposium; Science and Technology Education for a peaceful and Equitable World. Braga, Portugal 07-2016
 • Learning in local outdoor environments for sustainable development; a study of Norwegian practice. International Outdoor Learning Conference; Lessons from Near and Far - Research and Policy. London 07-2015 ,,
 • Hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling? Gabrielsen, Jordet og Misund (2014). Innlegg og praktisk workshop på den nasjonale konferansen i Den naturlige skolesekken. Oslo, 09-2014.
 • Eductation for sustainable development – Local environment as learning arena. NAFOL-Konferansen «Once a Teacher – always a Teacher? Tromsø, 05-2014.
 • Teacher Students’ Experiences from Nordic Exchange – The ALKA Project. Lundström, M., Pellikka, A. & Gabrielsen, A. (2014) Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments. Helsinki.

Diverse:

 • Gabrielsen, A., Feyling, L. og Skullestad K. (2016). Er det mulig? Aha-opplevelser med bærekraftig utvikling på mikro- og makronivå, Borre ungdomsskole. https://www.natursekken.no/c2000610/prosjektbeskrivelse.html?tid=2142952
 • ​Gabrielsen Haugland og Ylvisaker (2016). Olja og dens mange miljøutfordringer: Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Et ungdomsskoleprosjekt. https://www.natursekken.no/c2000610/artikkel/vis.html?tid=2163036
 • Gabrielsen (2016). "Båro - naturligvis": En tverrfaglig prosjektuke i skolens nærområde.  https://www.natursekken.no/c2000610/artikkel/vis.html?tid=2163157