Ann Kristin Larsgaard

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-437B)
Ann Kristin er ansatt ved institutt for pedagogikk ved Notodden, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Hun er for tiden masterkoordinator i GLU. Hun er syklus II ansvarlig for studenter som skal levere sine masteroppgaver i Profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk og har for tiden emneansvar for PEL 3 og 4.

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Barn og unges medvirkning 
  • Samskaping 
  • Tverrfaglig samarbeid 
  • Sårbare barn og unge
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Utfordrende atferd

Publikasjoner

Larsgaard, A. K. (2021). Når kunnskaper møtes -En kvalitativ studie av kunnskapsforståelser i et samskapingsprosjekt. Tidsskrift for velferdsforskning, 4-2021, 35-47. doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-04-03

Larsgaard, A. K., Krane, V., & Damsgaard, H. L. (2019). Brikke eller aktør og samskaper - Ungdommer i barnevernet og deres fortellinger omå være deltakere i et samskapingsprosjekt. Tidskriftet Norges Barnevern. doi:1891-1838-2020-01-02

Eide, K., Kjelaas, I., & Larsgaard, A. K. (2017). Hjem eller institusjon? Tidsskrift for velferdsforskning, 20(04), 317-331.

Larsen, A.& Larsgaard, A.K. (2017). Samskabelse kræver noget andet – et studie af likeverd i samskabelse. Uden for Nummer, 34, 4-13.

Larsgaard, A.K. & Hauge, H.A. (2016). Fremgangsmåter for å fremme framtidas talenter: Hva kan kommunene gjøre for å øke andelen som gjennomfører videregående opplæring. Rapport til Fylkesmannen i Telemark. Høgskolen i Sørøst-Norge