Anne Elisabeth Münster Halvari

Anne Elisabeth Münster Halvari

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-61)
Førsteamanuensis. PhD. Motivasjon og tannhelse. "Motivation, Dental behaviors, Well-Being, and Oral Health: Cross sectional and experimental Studies Testing Self-Determination Theory.

Ansvarsområder

Ansvarsområder

 • Underviser tannpleiere i psykologi, psykiatri, motivasjon, læring, etikk, vitenskapsteori og metode, helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Underviser og veileder på videreutdanning og master for tannpleiere. Veileder på Master i samfunn og helse.   
 • Formidling og samfunnsoppdrag
 • Faglig administrative oppgaver

 

 

 

Kompetanse

 • Pedagogikk, utviklingspsykologi, psykisk og mental helse, psykologi og psykiatri og angst for tannbehandling, traumebevisst behandling. 
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Folkehelsearbeid.
 • Underviser tannpleiere i psykologi, motivasjon, læring, etikk, vitenskapsteori og metode, helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 • Underviser og veileder på videreutdanning og master for tannpleiere.
 • Veileder på Master i samfunn og helse.   
 • rebyggende arbeid.
 • Livskvalitet, oral helserelatert livskvalitet.
 • Velvære.

 

CV

Født 210756.

Ansatt ved USN, UiO og TkØ. 

Utdanning:

 • PhD –utdanning ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, universitetet i Oslo, 2011. Tittel på PhD arbeid: “Motivation, Dental Behaviors, Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental studies Testing Self-Determination Theory.”
 • Prøve-forelesning: “Compare and contrast theories of health behavior/behavioral change that have been applied to dental health” Den eksperimentelle delen av studien i PhD arbeidet ble utført på Colosseum klinikken i Sandvika. Den startet i august 2009 og ble avsluttet i juli 2010.
 • Medisinsk metodekurs og statistikk knyttet til PhD (postgraduate medical Education)
 • Ex fac, samfunnsvitenskapelig variant: 2006. Ex phil: 2004
 • Hovedfag, våren 2000 ved UiO: knyttet til fagområdene pedagogisk psykologi og motivasjon: «Motivasjon og tannhelseatferd, en empirisk studie».
 • Forskningsmetodikk og statistiske metoder knyttet til hovedfag.
 • Grunnfag og mellomfag: Pedagogikk og utviklingspsykologi.
 • Tannpleierutdanning i 1980
 • Tannhelsesekretær i 1977

 

Publikasjoner

 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Ivarsson, Andreas; Halvari, Halgeir; Dahl, Kari Elisabeth; Olafsen, Anja Hagen & Solstad, Bård Erlend [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Dental hygienists’ biopsychosocial beliefs and giving autonomy support in treatment of patients: A self-determination theory perspective. International Journal of Dental Hygiene. ISSN 1601-5029. 20(2), s. 193–202. doi: 10.1111/idh.12584Fulltekst i vitenarkiv

 • Halvari, Anne E.M.; Ivarsson, Andreas; Halvari, Hallgeir; Olafsen, Anja H.; Solstad, Bård & Niemiec, Christopher P. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). A prospective study of knowledge sharing at work based on self-determination theory. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 2002-2867. 6(1), s. 1–14. doi: 10.16993/sjwop.140Fulltekst i vitenarkiv

 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Halgeir & Deci, Edward (2020). The roles of patients' authenticity and accepting external influence, and clinicians' treatment styles in predicting patients' dental anxiety and avoidance of dental appointments. Europe's Journal of Psychology. ISSN 1841-0413. 16(1), s. 45–61. doi: 10.5964/ejop.v16i1.1664Fulltekst i vitenarkiv

 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Halgeir & Deci, Edward (2019). Dental anxiety, oral health‐related quality of life, and general well‐being: A self‐determination theory perspective. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029.  49(5), s 295- 306 . doi: 10.1111/jasp.12583Vis sammendrag
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Halgeir; Deci, Edward & Williams, Geoffrey C. (2019). Motivation and anxiety for dental treatment and dental attendance: The roles of the locus of causality personality and treatment styles. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029.  s 1- 12 . doi: 10.1111/jasp.12645 Fulltekst i vitenarkiv.Vis sammendrag
 • Halvari, Anne; Halvari, Halgeir; Deci, Edward & Williams, Geoffrey C. (2019). Autonomy-supportive dental treatment, oral health-related eudaimonic well-being and oral health: a randomized clinical trial. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446. . doi: 10.1080/08870446.2019.1613546Vis sammendrag
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir & Deci, Edward (2018), Submitted: Europe’s Journal of Psychology:  The Roles of Dental Patients’ Authentic Personalities and Oral Health Care Professionals’ Autonomy Support in Predicting Patients’ Dental Anxiety.Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Halgeir & Deci, Edward (2019). Dental anxiety, oral health‐related quality of life, and general well‐being: A self‐determination theory perspective.Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029. 49(5), s 295- 306. doi: 10.1111/jasp.12583
 • Halvari, Anne; Halvari, Halgeir; Deci, Edward & Williams, Geoffrey C. (2019). Autonomy-supportive dental treatment, oral health-related eudaimonic well-being and oral health: a randomized clinical trial. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446. doi:10.1080/08870446.2019.1613546
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir & Deci, Edward (2017). Attending and avoiding dental appointments: Do “bright” and “dark” motivational paths have a role?. International Journal of Dental Hygiene.  ISSN 1601-5029.  16(2), s 286- 297 . doi: 10.1111/idh.12274
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Williams, Geoffrey C. & Deci, Edward (2017). Predicting Dental Attendance from Dental Hygienists’ Autonomy Support and Patients’ Autonomous Motivation: A Randomized Clinical Trial. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446.  32(2), s 127- 144 . doi:10.1080/08870446.2016.1244536
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Bjørnebekk, Gunnar & Deci, Edward L. (2013). Oral health and dental well-being: testing a self-determination theory model. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029.  43(2), s 275- 292 . doi:10.1111/j.1559-1816.2012.00996.x
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Bjørnebekk, Gunnar & Deci, Edward L. (2012). Motivation for Dental Home Care: Testing a Self-Determination Theory Model. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 0021-9029.  42(1), s 1- 39 . doi:10.1111/j.1559-1816.2011.00867.x
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Bjørnebekk, Gunnar & Deci, Edward L. (2012). Self-Determined Motivational Predictors of Increases in Dental Behaviors, Decreases in Dental Plaque, and Improvement in Oral Health: A Randomized Clinical Trial.Health Psychology.  ISSN 0278-6133.  31(6), s 777- 788 . doi:10.1037/a0027062
 • Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Bjørnebekk, Gunnar & Deci, Edward L. (2010). Motivation and anxiety for dental treatment: Testing a self-determination theory model of oral self-care behaviour and dental clinic attendance. Motivation and Emotion.  ISSN 0146-7239.  34(1), s 15- 33 . doi: 10.1007/s11031-010-9154-0
 • Halvari, Anne Elisabeth M. & Halvari, Hallgeir (2006). Motivational predictors of change in oral health: An experimental test of self-determination theory. Motivation and Emotion.  ISSN 0146-7239. 30, s 295- 306