Anne Kristin Hansen Andresen

(i permisjon)

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3154)
Underviser og veileder i pedagogikk, ledelse og profesjonskunnskap, hovedsakelig ved barnehagelærerutdanningen. Veileder i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager. Forskningsfelt: Barnehagepedagogikk og ledelse med hovedfokus på den helhetlige pedagogikk i barnehagen og overganger i tidlig barndom.

Ansvarsområder

  • Forskergruppe: Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring 
  • Programutvalg for barnehagelærerutdanningen: representant for emneanvarlige Campus Porsgrunn

Kompetanse

CV

Publikasjoner