Anne Skjæret Stenhammer

Biblioteksleder, campus
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Drammen (3403)

Ansvarsområder

Bibliotekleder, campus Drammen

  • Spør meg om:
  • Databasesøk, helsefaglige baser
  • Publiseringskanaler
  • Synliggjøring av forskning
  • USN Open Archive og om åpen publisering
  • Veiledning i bruk av Cristin

Kompetanse

Interesseområder:

Open access

Informasjonskompetanse

Biblioteket som læringsarena

Systematiske litteratursøk

CV

Utdanning:

Statens Bibliotek- og informasjonshøgskole (SBIH)

Grunnfag i fransk

Grunnfag i norsk

Videreutdanning i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Oslo, Pedagogisk Utviklingssenter.

Prosjekter:

2017-2019: Akademisk språkkafé (ASK) - et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt, se: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=569199

2009 - 2010: Medlibtrain, se: https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=414171

2005 - 2007 : Sambibliotek Drammen, se: https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=381390

2000 - 2003 : NELLINK : Nettverk for livslang læring i Numedal og Kongsberg , se: https://www.cristin.no/app/projects/show.jsf?id=381355

1998 - 1999 : School Libraries in the Information Society Project for the promotion of school-libraries system adopted by European Commission
under the "Ariane" programme 1998 – Action 2.

 

 

Publikasjoner i Cristin