Anne Svånaug Blengsdalen

Professor II

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø ()
Utøvende musiker (hardingfele og kveding) og danser (hardingfele kl. A) Utgivelser: Scordatura, solo-CD 2006, Er det runir, med Runir 2011, Skattlandet med Fjøllmannjentun 2016

Kompetanse

Kompetanse innen musikkformidling, musikkhistorie med særlig vekt på 1600- og 1700-tallet i Norge, norsk folkemusikk, hardingfeleopplæring, festival- og konsertarrangering og kulturprosjekt, kommunikasjon og kreativitet, planlegging og ledelse av seremonier.

CV

Utdanning:

2015                Ph.d i musikk ved Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet (NTNU)

1986                Cand.Philol. med musikk hovedfag ved Universitetet i Oslo (UiO)

1984                Cand.Mag. ved UiO

1983                Folkeminnevitskap grunnfag, UiO

1980                Adjunktutdanning med Årskurs 2 i musikk ved Bergen Lærerhøgskole

1979                Halvårsenhet i musikk ved Østlandets Musikkonservatorium (30 stp.)

1978                3-årig allmennlærerutdanning ved Notodden Lærerskole

 

 

Yrkespraksis:

2015–2021      Professor i musikkformidling og musikkhistorie, IKRS

2015–2016      Førsteamanuensis i musikk, Institutt for kultur- og humanistiske fag,  (IKH/HSN)

2004–2015      Førstelektor i musikk, Institutt for kultur- og humanistiske fag (IKH), Høgskolen i Telemark (HiT), Bø

1993–2004      Amanuensis i musikk, HiT, Bø

1990–1994      Allmennlærer 1.– 3. klasse, Berg/Kongsgårdmoen skole, Kongsberg

1995–1904      Instruktør hardingfele, Kongsberg Kulturskole

1986–1998      Instruktør hardingfele, Notodden Kommunale Musikkskole

1990–95          Instruktør hardingfele, Kongsberg Spel og Dansarlag

1987–1989      Høgskolelektor, Folkemusikkstudiet Rauland

1986–1987      Allmennlærer 1.– 3. klasse, Berg/Kongsgårdmoen skole

1984–1985      Repetitør, hardingfele, Statens Balletthøgskole (engasjement)         

1982–1985      Instruktør hardingfele, Telelaget, Oslo (engasjement)

1983–1984      Instruktør hardingfele, Hamar Lærerhøgskole (engasjement)

1981–1982      Fagrettleder i musikk, Tinn kommune

1980–1982      Spesiallærer, Tinn Dagskole, Rjukan

 

Ledelse:

2001–04          Fagkoordinator for Bachelor i kulturarbeid, IKH

1999–00          Nestleder, IKH

1997–99          Instituttleder, Institutt for kulturfag, HiT

 

Verv:

2021                Konstituert leder i Kongsberg Spel og Dansarlag

2016–2020      Styremedlem Norsk folkemusikklag (NFL)

2016–2018      Sertifisør for vigslere Human-Etisk Forbund (HEF), Oslo

2012                Styremedlem Hardingfelesenteret, Bø

2006–2012      Styreleder Etnisk Musikklubb, Kongsberg  

2002–2004      Hovedverneombud, HiT

1999–2006      Styremedlem Norsk Tjenestemannslag (NTL), HiT

2000                Jurymedlem for klassen Folkemusikk/Gammeldans, Spellemannprisen

1996–1998      Leder for Kulturkomiteen, Landskappleiken 1998, Kongsberg

1996                Leder av utvalg for Handlingsplan for Telemarkfestivalen, Bø

1995–1997      Styremedlem Telemarkfestivalen, Bø

1995                Jurymedlem i klassen Folkemusikk/Gammeldans, Spellemannprisen         

1993–1995      Nestleder i Handlingsplannemnda for norsk folkemusikk og folkedans, representant for Lfs

1992–1993      Medlem av arbeidsutvalg for opprettelse av kommunal musikkskole på Kongsberg (nåværende Kongsberg Kulturskole, opprettet 1993)

1993–1994      Medlem av Programkomite 2, Norsk Musikkråd, Oslo

1993–1994      Medlem av utvalg for utgreiing om folkemusikk hovedfag ved HiT, Rauland

1988–1990      Styremedlem NFL

1982–1985      Styremedlem Telelaget, Oslo

1981–1984      Medlem av skolenemnda, Lfs

1975–1976      Leder av studentorganisasjonen Himingen, Notodden Lærerskole

1974–1975      Russeformann, Rjukan Gymnas

Publikasjoner

Monografier og læreverk:

2021                 Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år, red. Novus forlag, Oslo

2020                Ord og tonar. Folkesong i Numedal, red. Novus forlag, Oslo

2015                Med Spil at betiene Alle og Eenhver. Stadsmusikantordningen i Norge 1660–1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien, ph.d. avh. NTNU, Trondheim

2011                Takt og tonar. Soga om folkemusikken og folkedansen i Numedal, Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss

2001                Fra M. Calmars notesamling, forfatter og redaktør sammen med organist Sigurd Hukkelberg, Kongsberg spel- og dansarlag, Kongsberg

1996                Kvint og Kvart. Folkemusikk frå Buskerud, Folkemusikksenteret i Buskerud, Prestfoss (medforfatter sammen med Arne S. Haugen og Arne Moslåtten))

1990                Hardingfeleopplæring, Buen Kulturverkstad, Tuddal

Kapitler i bok/antologi:

2021                Fløytist og grevens prest. I: Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år. Novus Forlag s. 253-287

2021                Musikanter og spillemenn i grevskapet. I: Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år. Novus Forlag  s. 223-253

2010                Arrangering som prosjektarbeid, i Grothen, G. og Reksten, C.K. (red.), Kulturfagene. En innføring, Oslo, s. 187–218

2008                Har form, søker innhold. Om folkemusikken som råvare i nasjonsbyggingen på 1800– og 1900–tallet, i Haugan, A.S., Nielsen, N.K., Stadius, P. (red.), Musikk og nasjonalisme, HiT– skrift nr. 3, Bø, s. 87–110  

Fagfellevurderte artikler:

2018                Seminarene – vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 32, Trondheim, s. 113-155

2018                Den enes død, den andres brød. Kampen om (ene)rett til                        musikkoppvartning på 1700-tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 32, Trondheim, s. 55–81

2016                Stadsmusikanter og musikkforpaktere i Bratsberg amt på 1700-tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 30, Trondheim, s. 55–81

2010                At forrette og Opvarte Med ald forefaldende Spil. Om forståelse og tolkning av tinglyste musikkbevillinger på 1700–tallet, i Musikk og tradisjon. Tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans nr. 24, Trondheim, s. 60–84

2009                Among Norwegian Consert Fiddlers in the Midwest: The Story of Knut Dahle, i Gulliksen, Ø.T. og Cleven, H.T. (eds.), Norwegian – American Essays 2008, NAHA–Norway, Oslo, s. 45–58

2008                Musikk og nationalisme i Norden - en kontingent-konstruktivistisk studie, i Selvik, R.M. (red.) Studio Musicologica        Norwegica nr. 34, Oslo, s. 91–109 (medforfatter sammen med Niels Kayser Nielsen og Peter Stadius)

Populærvitenskapelig formidling:

2010                Kulturimpulser i en bergstad, i Langs Lågen, Kongsberg, s. 44–48

2001                Om stadsmusikanter og svenner i bergstaden, i Langs Laagen, vol. 23. Kongsberg, s. 74–84

2001                Gåten M. Calmar, i Haugan, A.S. og Hukkelberg, S. (red.), Fra M. Calmars notesamling, Kongsberg, s. 9–12

2000                En ny gullalder for norsk folkemusikk? i Årbok for norsk folkemusikk, vol. 9. Oslo, s. 5–15

1999                Musikkliv på Kongsberg i lys av marken, i Langs Laagen, nr. 2, Kongsberg s. 50–56

1996                Kvint og Kvart. Folkemusikk fra Buskerud, i Musikk og skole nr. 6, Oslo

1995                Ny plan for folkemusikk og folkedans, i Musikk og skole nr. 5, Oslo, s. 14–17

1987                Hvorfor skrive om hardingfeleopplæring? i Norsk Folkemusikklags kriftserie nr. 3, Trondheim, s. 16–23

1980                Folkemusikk i skolen, artikkelserie i Musikk og skole nr. 5 (s. 13–16), nr. 6 (s. 38–44) og nr. 7 (s. 24–25)