Anne Wangensten Norstrand

Førstelektor - Emerita
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden

Ansvarsområder

  1. Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet
  2. Lektor i pedagogikk på Barnehagelærerutdanningen.

Kompetanse

Barnehagelærer, cand.polit

 

 

 

 

Publikasjoner

 

Publikasjoner

Norstrand, Anne Wangensten Karsrud, Fridunn Tørå.
"Sted, fortelling og literacy : om sammenhengen mellom sted, kultur og barns læring og språkutvikling". Barn 2014 s. 51-69

«Muntlig fortellingsdidaktikk i et lærende praksisfellesskap».  Barn 2017 (4) s.37-51.

·«Det er historier bak hver sving. Arbeid med stedsfortellinger i barnehagen». I: Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Ove Bergersen (Red.). Universitetsforlaget 2016.

 Karsrud, Fri