Ansgar Ødegård

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-80)
Førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag og leder av Forskerforbundet ved USN. Arbeider nasjonalt og internasjonalt (eks. Latin-Amerika, Sri Lanka) med prosjekter knyttet til bærekraftig organisering gjennom samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter, NGO's, myndigheter og lokalsamfunn. Jobber for tiden med utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og samfunn forankret i den "nordiske/norske modellen" basert på tillit og samarbeid i arbeids- og næringsliv. Er som leder av Forskerforbundet USN også opptatt av begrepet bærekraftig organisering og ytterligere forsterking av den norske arbeidslivsmodellen.

Ansvarsområder

Organisasjons-og ledelsesfag

  • organisasjonsidentitet
  • organisering og tid
  • organisering  - mellom fortid og fremtid: "Om å se fortiden som ressurs for å utvikle en omforent og ønsket fremtid"
  • reformer i offentlig sektor
  • organisasering og bærekraft
    • klima, sosial ulikhet
    • multinasjonale selskapers samfunnsansvar i land og lokalsamfunn de etablerer seg i
  • sirkulærøkonomi

CV

Publikasjoner