Arnfinn Åslund

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-347)

Ansvarsområder

Studier:

Bachelorstudiet i språk og litteratur

Årsstudiet i norsk ved studiested Bø

Fordypningsemner i litteratur 

Litteraturteori

 

 

Forskergrupper:

Tekst i kultur- og utdanning

– Leder av gruppe sammen med Iben Brinch Jørgensen og Sveinung Nordstoga

– Leder for denne gruppas temagruppe om sanglyrikk

Estetikk: Teori, Analyse, Praksis

Politisk kultur

 

 

 

 

 

 

Kompetanse

Norsk litteratur

Estetisk teori og litteraturteori

 

CV

Førsteamanuensis ved USN siden 2011

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner lastet opp her:

www.usn-no.academia.edu/ArnfinnÅslund

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin