Jeanette Gomnes Wilhelmsen

Jeanette Gomnes Wilhelmsen

Rådgiver

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for rekruttering og personalforvaltning
Campus Vestfold (G4-39)

Ansvarsområder

Administrativ støtte og rådgiver for ledere og ansatte ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, med hovedansvar for

- Institutt for pedagogikk

Kompetanse

  • Rekruttering
  • Lederstøtte
  • Personalspørsmål

CV

Arbeidserfaring:

- 2014/2021 - Sykehuset i Vestfold HF - HR-rådgiver

- 2013/2014 - Oslo universitetssykehus HF - HR-konsulent

- 2003/2009 - Vestfold fylkeskommune - Tannpleier

Utdanning:

- 2013/2014 - Arbeidsrett, USN

- 2009/2012 - Bachelor i markedsføring med fordypning i HR, Handelshøyskolen BI

- 2007/2008 - Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell - Deltidsstudium innen kommunikasjon, folkehelse og relasjonsledelse - Høyskolen i Oslo og Akershus

- 2001/2003 - Tannpleierstudiet - UIB