Stine Cathrine Hasle

Stine Cathrine Hasle

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (17004)
Utdannet lærer (HiO, nå OsloMet) med master i museumsformidling (UiO) og multimodale pedagogiske verktøy. Etter mange år som kontaktlærer så jeg behov for å ta videreutdanninger i "Tiltak mot seksuelle overgrep" (HiØ) og "Sexologi" (UiO & UiA). Var universitetslektor i 2012 ved OsloMet frem til jeg ble ansatt ved USN i førstelektorstilling på kvalifiseringsvilkår fra 1.8.2022. Var fagansvarlig for utvikling av to masteremner ved OsloMet henholdsvis "Seksuell helse og seksualitetsundervisning" (10 sp) og "Seksuelle overgrep - forebygging, avdekking og oppfølging" (10 sp). Nå fagansvarlig for utviklingen av USNs moduler innen "Helhetlig seksualitetsundervisning".

Ansvarsområder

Barn i sårbare livssituasjoner.

Seksualitetsundervisning i grunnutdanninger.

Undervisning på institutt for pedagogikk (IPED). 

Forelesninger på blant annet profesjonsutdanningene.

Deltager i forskningsgruppen Vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker.

Kompetanse

Endret etternavn i 2021 fra Kühle-Hansen til Hasle.

Har spisskompetanse i forhold til å undervise om det å undervise om traumer, kropp og seksualitet tilpasset målgrupper: barn, unge, voksne og profesjoner.

Har spisskompetanse i å utvikle undervisning, temautstillinger, animasjon- og undervisningsfilmer for å forebygge overgrep og for å fremme livsmestring. 

CV

Grunnutdanning som lærer, med fordypninger i samfunnsfag og RLE.

Videreutdanninger i:
Traumer - forståelse og hjelp (10 sp) OsloMet,
Tiltak mot seksuelle overgrep (30 sp) Høgskolen i Østfold,
Samarbeidsbasert forskning i psykisk helse (15 sp) Universitetet i Sørøst-Norge,

Samarbeidsbasert forskning - teori og metode (5 sp) USN, PhD-kurs,
Intervensjoner i helsevitenskap (5 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Yrkespedagogisk forskning (5 sp) OsloMet, PhD-kurs,
Yrkesdidaktisk forskning (10 sp) OsloMet, PhD-kurs,


Familieterapi (120 sp) VID - vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet,

Sexologi (10 sp) Universitetet i Oslo,
Sexologi (60 sp) Universitetet i Agder,


Autorisert seksualunderviser av The Nordic Association for Clinical Sexology NACS fra 2014.

Publikasjoner i Cristin