Ingelill Susann Berger Eide

Ingelill Susann Berger Eide

Univeristetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-211)
Ingelill Eide er utdannet barnevernpedagog/Cand.mag. med grunnfag i kriminologi (HiO/UiO) Hun har musikkterapi MA fra Norges Musikkhøgskole. I tillegg til å jobbe ved USN, er hun også Phd-stipendiat ved Norges musikkhøgskole.

Kompetanse

Eide har lang erfaring fra musikkterapeutisk arbeid med barn og unge med ulike utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelser.

Særlige kompetanseområder og interessefelt er kommunikasjon og relasjon; musikk og helse; musikkterapi; musikk som kommunikasjon og samhandling; og profesjonsdanning.

Eide sitt pågående Phd-arbeid omhandler hvordan musikkterapi institusjonaliseres i ulike organisasjonskontekster. Studien er en kvalitativ Case-studie og bygger på profesjonsteori og institusjonell organisasjonsteori.

Eide har også i flere år vært redaktør for tidsskriftet Musikkterapi (nivå1) som utgis av Norsk forening for musikkterapi.

Publikasjoner i Cristin