Åse Lund

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (12002)
Jeg underviser ved barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning 1-7. Jeg har hovedansvar for undervisning i språk, barnelitteratur og språkarbeid i barnehagen ved campus Drammen og er spesielt opptatt av flerspråklighet. I grunnskolelærerutdanninga har jeg ansvar for begynneropplæring. Jeg er involvert i to forskningsprosjekter: Mediedekning av seksåringenes inntog i skolen og Pedagogiske konsepter i barnehagen.

Ansvarsområder

 • Språk, tekst og matematikk i barnehagelærerutdanninga: emneansvar og faglærer i språk og litteratur 
 • Interkulturell kompetanse i barnehagelærerutdanninga: emneansvar og faglærer i flerspråklighet og språkarbeid i barnehagen
 • Faglærer i norsk i grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Faglig ansvar for overgangspraksis i barnehage for grunnskolelærerstudenter
 • Forskergruppe: Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring

Kompetanse

 • Flerspråklighet
 • Språkarbeid i barnehagen
 • Språkkartlegging og språkopplæringsmetoder
 • Begynneropplæring
 • Norsk som andrespråk

CV

 • 2008-nå: Universitetslektor USN
 • 2008-2009: Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
 • 2007-2008: Lærer, Tøyen skole 
 • 2005-2007: Mastergrad i norsk som andrespråk, Universitetet i Oslo

Publikasjoner i Cristin