Åshild Kristine Andreassen

Åshild Kristine Andreassen

Professor II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø ()
Kan kontaktes på mail ashildkristine,andreassen@fhi.no

Ansvarsområder

Underviser i:

4328 Applied Genetics 

Veileder Master og PhD studenter i Virology