Ashish Shrestha

Ashish Shrestha

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (C-224B)