Åsve Murtnes

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden (B-U04)

Publikasjoner i Cristin