Aud Johannessen

Professor emerita
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold ()
Aud Johannessen er psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har en master og doktorgrad i folkehelse. Hennes arbeidserfaring er fra kommune og spesialisthelsetjenesten, veiledning, undervisning, prosjektledelse og forskning. I all hovedsak er hennes forskningsfokus pårørende til personer med demens og personer med demens og tjenesteutvikling, samt overforbruk av alkohol og psykofarmaka hos eldre. Postdoktorprosjektet hennes ble avsluttet i 2017 hvor fokus var yngre personer med demens og deres familie. Av Johannessens publikasjoner kan nevnes læreboka Yngre personer med demens (2017) og Døden i Livet, publisert i samarbeid med kollegaer ved USN i 2018. Videre har hun publisert en rekke forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler og også bokkapitler, som alle er registrert i Cristin. Johannessen har vært ansatt ved USN siden 2017.

Kompetanse

Present posts

2012 –             Researcher, Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health (Ageing and Health), Vestfold Hospital Trust

2018 –             Professor, University of South-Eastern Norway USN, Tønsberg

2018 –             National Researche School PROFRES, University of Stavanger, University of South-Eastern Norway

2017 –  2018   Associate Professor, University of South-Eastern Norway USN, Tønsberg, Norway

Academic qualifications

2012                Doctor of Public Health, Nordic School of Public Health NHV (240 ECTS)

2008                Diploma in Public Health, Nordic School of Public Health NHV (60 ECTS)

2006                Master of Public Health, School of Public Health NHV (75 ECTS)

1996                Registered Psychiatric Nurse, University of South-Eastern Norway USN (60 ECTS)

1988                Nettstudier NKI (web studies), Leadership School ( 6 months)

1985                Registered Nurse, University of South-Eastern Norway USN (120 ECTS)

 Pedagogical qualifications

2017                Postdoctoral Programme at the Faculty of Medicine, UiO: Research  Management and Academic Supervision (4 days)  

2000                University of South-Eastern Norway USN, Nurse Supervisor (30 ECTS)

1999                Nurse Supervisor, Norsk Sykepleierforbund [Norwegian Nurse Association] (Part time over a period of three years)

Post-graduate course

2004                University of Oslo UiO, Statistical course with the use of SPSS  Software (1 ECTS)

Postdoctoral education/course         

2014                Intervention in Dementia INTERDEM Academy for doctoral and postdoctoral students (1 week)                           

Professional qualifications

2006 – 2012    Nordic School of Public Health NHV, Education and academic supervision of master’s and doctoral students in course

2015 – 2017    Associate Professor, VID Specialized University College, Oslo   

2017 – 2018    Associate Professor, University of South-Eastern Norway USN

2018                Professor, University of South-Eastern Norway USN   

Publikasjoner i Cristin