Bengt Roland Hellberg

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Kongsberg ()
Ansatt på Handelshøyskolen siden 2014. Jeg har lang erfaring fra akademia som lærer, veileder og forsker innen fag relatert til industriell økonomi. Hovedsakelig innen tverdisiplinerte og tillempede fag som strategi, konkurranse evne, global operations, supply chain, sourcing, material- og produksjonsstyring, Lean, transporter, organisasjon og forretningsutvikling, endringsledelse, bedriftsøkonomi, innovasjon, prosjekt ledelse, kvalitetsledelse, B2B markedsføring, nye økonomier (sharing, platform, gig og circular), etikk, holdbarhet og miljø. Jeg har i tillegg 20 års praktisk erfaring fra industrien som leder/toppleder.

Ansvarsområder

Program og spesialiseringsansvar

 • Programkoordinator Innovation and Technology Management (ITM)
 • Spesialiseringsansvarlig for industriell økonomi for øk. studenter innen Masterprogrammet i Økonomi og Ledelse

Kursansvar (inklusive undervisning og eksaminator), masternivå: 

 • Fundamentals in Industrial Management (7,5 studiepoeng)

Veiledning, masternivå:

Veileder og intern sensor for Forprosjekt (7,5 studiepoeng) og Masteroppgaver (30 studiepoeng) relatert til problemstillinger innen industriell økonomi. Hovedsakelig i fagområder som Supply Chain & Logistikk ledelse, Leverandørrelasjoner, Innovasjon, Miljø og bærekraft, Prosjektledelse og -styring, Effektivitet/lønnsomhet/KPI samt Kvalitetsledelse og -styring, Nye Økonomiers påvirkning innen Supply Chain aktiviteter, etc.

Eiere av dokumentet: Veiledning for Masteravhandling innen industriell økonomi – studieår 202x/xx (årlig oppdatering)

Involvert i (tidligere kursansvarlig):

 • Systems Supportability and Logistics (7.5 credits)
 • Project Management of Complex Systems (7.5 credits)
 • Global Business Innovation (7,5 credits)
 • Management of Quality enhancement and continuous improvement (EVU, 15 credits)
 • Innkjøp og forsyningskjedeledelse (bachelor)
 • Logistikk og operasjonsanalyse (bachelor)
 • Kvalitetsledelse (bachelor - ikke kursansvarlig)

Oppdrag (eksempler):

2019 - Medlem i Scientific Committee på NOFOMA, Member of Award Committee for Best PhD in Industrial Management på ScAIEM

2017 - Medlem i arbeidsgruppen for konseptutvikling av revidert 2-årig masterstudium, (Innovation and Technology Management), USN

2014 - Opponent for fremlegging av doktoravhandling, Universitet i Linköping

2104 - Leder sakkyndig komité - stilling innen industriell økonomi ved USN (HBV)  

 

Kompetanse

Jeg har holdt på med logistikk og industriell økonomi i nesten 40 år, enten som akademiker eller som industrileder – så jeg har en meget bred bakgrunn.

Jeg har undervist, hatt kursansvar, vært sensor, vært nasjonalt fagansvarlig for logistikk (på BI), representert Norge innen Council of Logistics Management (CLM), skrivet egne lærebøker og forfattet bokkapittel i andres fagbøker, publisert en mengde artikler og rapporter, veiledet Bachelor, Master og PhD studenter, vært opponent ved fremlegging av Lisensiat og Doktors avhandlinger, medlem i vitenskapelige komiteer for f.eks. NOFOMA og ScAIEM, vurdert artikler for internasjonale konferanser og vitenskapelige journaler, etc.

Mine spesialområder i noenlunde fallende prioritet;

1. Logistikk overgripende og innen logistikkfeltet: strategi, ledelse og styring, organisering, logistisk effektivitet / lønnsomhet / kapitalbinding, forandringsledelse og utvikling, internasjonalisering, supply chain management (SCM), samt fokusområder som;

 • Produksjonsplanlegging/-styring; planleggingsnivåer, prognoser, MRP, JIT/Kanban - Lean, OPT, QRM - Quick Response Manufacturing
 • Lager; lokalisering, lagerlayout, lagerstyring, plukking, pakking, emballasje, kø problematikk
 • Transporter; transportstyring, ruteplanlegging, 3 parts logistikk
 • Innkjøp; kjøpe/tilvirke beslutt, leverandørs valg/-evaluering, sourcing strategi, leverandørs relasjoner, forhandlinger, kontrakter, offentlige innkjøp, etc.

2. Leverandørs involvert innovasjon - Hvilke gevinster kan oppnås og hva hindrer leverandørs involvert innovasjon? Hvordan agere for å skape effektive samarbeidsforhold?

3. Global Supply Chain Design - Evaluering av Joint Venture og andre former for langsiktig samarbeid.

4. Miljøeffekter og bærekraftige logistikkløsninger - Miljø, sikkerhets og økonomiske gevinster ved bruk av samlastingsløsninger for en kommune, "City Logistics", emballasje valg, plast i sjøen, tiltak for minsket miljøbelastning, ...

5. Innovasjon - Hva utmerker innovative miljøer og hvordan kan de opprettes?

6. Prosjekt ledelse - Hvordan håndtere større avvik i komplekse prosjekter?

7. Kvalitetsledelse - Kvalitetsarbeid og -metoder/-verktøy for å sikre riktig kvalitet.

8. Industriell økonomi; strategi, posisjonering, forretningside, forretningsmodeller, økonomiske styringsmodeller og verktøy, produkt-/prosjekt kalkulering, Activity Based Costing, kostnadsallokering/lønnsomhet, Balanced Scorecard, KPI, prissetting av logistikk tjenester, effekter av nye økonomier, etc. 

9. GIS & posisjonering, etc. - Bruk av verktøy for en sikrere og mer effektiv logistikk.

Det finnes enda flere relaterte fagområde som jeg enten forsket innen, undervist på, veiledet master/doktoroppgaver innen eller arbeidet med (i industrien).

CV

Previous employments           

2018 -           Temporary teacher and supervisor at MDH.

2010 - 2013  Lecturer, Department of Industrial Economy / Researcher, CLIP - Center for Logistics and Innovative Production, University of Gävle. Research and teaching in the logistics and industrial management area. Supervising PhD student and supervise / examiner for several theses on C and D level. Engaged in collaborative projects with industry in the region of Gävleborg.                                                     

2002 - 2003  Facilitator research activities and additional supervisor for PhD students, University of Örebro, (20%, in parallel with work at Sweden Post).                      

2001 - 2009  Head of Market and Service Development, International Mail, Posten AB. Responsible for the Sweden Posts all letters and private parcels services to and from abroad, with annual sales of SEK 1.4-1.6 billion. Fully staffing, profitability and financial responsibility.

1993 - 2001  Managing Director, Sentraldistribusjon ANS, (Norway's second largest book distributor at that time). Fully responsible for leading and developing the book distribution business in Norway. Permanent number of employees around 60, Turnover NOK 45 mill. Billed book sales NOK 400 million, (year 2000).

1991 - 1993  Logistics Manager, Linjegods A/S (Norway's largest general cargo company, now named DB Schenker Norway). My work tasks include creation efficient solutions and offerings to large customers, "optimize" the Norwegian terminal structure, international projects with Deutsche Paket Dienst and Scansped.

1989 - 1990  Consultant, Habberstad - Scandinavian Management Consultants. Example of assignments, Norwegian State Railways with marketing plans (goods), various logistics projects within manufacturing companies. Developed and calculated indicators for productivity in various industries.

1986 - 1990  Ass. Professor, Department of Strategy and Logistics, BI – Norwegian School of Management. Nationally responsible for the logistics education at BI in Norway. Built up a research network in the Nordic countries (NOFOMA) and wrote a couple of textbooks in my field of specialization. Extensive research and publication.

1984 - 1987  Junior lecturer, Department of Logistics, University of Linköping. Started as a research / scholarship, finished as a junior lecturer parallel with ongoing dissertation work. Involved in some research projects on transport and logistics.

 

Academic degrees              

           2009  Approved Sports Psychological basic course (15 credits), GIH Stockholm.

1993 - 2009 Conducted a number of management training courses and development programs.

1984 - 1992 Doctor of Technology, PhD, specializing in supply of materials/logistics, University of Linköping.                                            

1983 - 1989 Bachelor in Economics (Företagsekonom), major in Marketing and Management, University of Linköping.                                         

1979 - 1984 Master of Science (Civ. ing.), Machine engineering, 2 majors in Production and Logistics, University of Linköping.

 

Publikasjoner

 

I have published more than 50 research contributions in international journals, conference pre- / proceedings and other publications, mainly in the period 1988-1993, including;

 • 3 articles in “International Journal of Production Economics”, (ABS: level 3, Norway: level 2)
 • 1 article in “Engineering Costs and Production Economics”, (ABS: level 3, Norway: level 2)
 • 1 article in “The International Journal of Logistics Management”, (ABS: level 1, Norway: level 1)

Link to CRIStin (click here) - overview of registered scientific articles, publications, textbooks, external lectures, etc.