Bjørnar Thorsen

Bjørnar Thorsen

Prosjektleder
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Vestfold (D2-46)
Prosjektleder for eksterne FoU prosjekter ved USN. For tiden prosjektleder for 2 Interreg EU prosjekter; GO:leif og Value4Sea

Ansvarsområder

  • GO:leif - 3 årig EU prosjekt finansiert av Interreg ØKS.
    • Partnere:    Agder Fylkeskommune, Business Region Göteborg, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, USN
  • Prosjektet arbeider med grønn omstilling med lading, elektrifisering og infrastruktur for fritidsbåter.
  • Mer info: www.goleif.se

 

  • Value4sea - 3 årig EU prosjekt finansiert av Interreg ØKS.
    • Partnere:  USN, Universitet i Stavanger, Emma Systems AS, Horten Havn, Asko Maritime AS, Moss Havn, Copenhagen Business School, Integrate A/S, Blue Water Shipping A/S, ColorLine AS, Vendelbo Spedition A/S, Wrist Ship Supply A/S, Agicon ApS, Safe Green Logistics, Hirtshals Havn, Emma Systems A/S, RISE, Göteborgs Hamn AB
  • Prosjektet arbeider med å utvikle bæredyktig, klimaresistent og intermodal mobilitet.
  • Mer info:  www.value4sea.com

Kompetanse

Tidligere og pågående prosjekter:

MARKIS forprosjekt   Interreg KASK     Økonomiansvarlig        2010-2010         

MARKIS                      Interreg KASK     Økonomiansvarlig        2010-2013         

NØKS forprosjekt       Interreg ØKS      Økonomiansvarlig         2013-2014         

NØKS                          Interreg ØKS      Prosjektleder/faglig      2015-2018

Value2Sea                  Interreg ØKS      Prosjektleder/faglig      2019-2022

SETS II                       Interreg ØKS       Prosjektleder/faglig      2019-2022

GO:leif                        Interreg ØKS      Prosjektleder/faglig      2023-2025

Value4Sea                  Interreg ØKS      Prosjektleder/faglig      2023-2026

MARKOM                    MARKOM II        Prosjektleder                2022-2023

CV

Arbeid:

Økonomikontroller UiO                                                 2000-2007

Instituttstyre IAKH ved UiO         Styrerepresentant    2003-2005

Fakultetsstyre HF ved UiO          Vararep                     2003-2004

Økonomikontroller USN                                               2007-2010

Oppdragsleder ved USN                                              2010-2015

Leder av ekstern maritim kursvirksomhet USN           2010-2015

Prosjektleder ved USN                                                2015-2023

 

Utdanning:

Handelshøyskolen BI              Siviløkonomstudiet                         1995-1999

Universitetet i Bergen             Sosialøkonomi, Geografi, Metode  1991-1994

Universitetet i Sørøst-Norge   Maritim Management, MSc            2018-2021

Publikasjoner