Bjørnar Thorsen

Bjørnar Thorsen

Prosjektleder

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Vestfold (D2-46)
Prosjektleder for NØKS II (Nærskipsfart I Øresund,Kategatt og Skagerak)

Ansvarsområder

 • NØKS er et 3 årig EU prosjekt finansiert av Interreg ØKS samt, Borg Havn og Vestfold, Telemark og Vest-Agder Fylkeskommuner.
 • Målsettingen i prosjektet er å kunne bidra til overføring av mer gods på kjøl.
 • Interregionalt prosjekt, samarbeid med bla. SSPA(Chalmers), Innovatum , Aalborg Universitet og Aalborg havn
 • Norske Partnere:
  • Vestfold fylkeskommune og Larvik Havn
  • Telemark Fylkeskommune og Grenland Havn
  • Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand Havn
  • Borg Havn
  • Kystverket
  • Ocean Industry Forum Oslofjord
  • Maritimt Forum SørØst
  • Norlines as
  • Kongsberg Simulation
 • For mer informasjon se:  www.noks2.com

Publikasjoner