Chandana Ratnayake

Professor II

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner